home
AKTUALNOŚCI GMINA EDUKACJA KULTURA KONKURSY
Mapa serwisu
ARCHIWUM
Informacje
Maj 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny:
Augustyna Juliana Magdaleny
 
BIP Kołaczyce
Biuletyn Informacji Publicznej
AKTUALNOŚCI

„NOWA STRONA INTERNETOWA ORAZ NOWY BIP GMINY KOŁACZYCE”

2013-02-23
Zapraszamy na nową oficjalną stronę internetową Gminy Kołaczyce, która znajduje się pod adresem www.kolaczyce.pl . Wszystkie nowe informacje oraz aktualności będą zamieszczane tylko na naszej nowej stronie.

Jednocześnie informujemy, iż Gmina zmieniła również adres Biuletynu Informacji Publicznej - BIP, który od dnia 21 lutego 2013 r. zamieszczony jest pod nowym adresem www.bip.kolaczyce.pl . 
Od tej daty wszystkie nowe uchwały, informacje, przetargi, ogłoszenia będą zamieszczane na nowej stronie BIP.

  „Nowe Zasady Gospodarowania Odpadami”

  2013-01-19
  Szanowni Mieszkańcy Gminy Kołaczyce!

  Od 1 lipca 2013 r. na terenie gminy Kołaczyce obowiązywać będą nowe zasady zbiórki i utylizacji odpadów komunalnych oraz rozliczania należności za odbiór odpadów z poszczególnych nieruchomości. Rada Miejska w Kołaczycach na podstawie obligatoryjnych delegacji z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2012 r. poz. 391) podjęła uchwały regulujące te zagadnienia, są to:
  • Uchwała nr XXVIII/168/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  • Uchwała nr XXIX/169/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/168/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  • Uchwała nr XXVIII/167/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • Uchwała nr XXVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
  • Uchwała nr XXIX/173/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.


  Odpłatnością za gospodarowanie odpadami objęci zostaną wszyscy mieszkańcy gminy !!!

  W związku z tym otrzymacie Państwo„Deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi".
  Formularze deklaracji będzie można pobrać  w punktach wskazanych w harmonogramie.Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie wypełnić deklarację i złożyć ją w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach w terminie do 28 lutego 2013 roku
  Składający deklarację sam wylicza wysokość miesięcznej opłaty za odbiór odpadów, którą stanowić będzie liczba osób zamieszkałych w danej rodzinie pomnożona przez kwotę 5,00 zł jeżeli odpady będą segregowane lub kwotę 10,00 zł jeżeli oddawane odpady będą niesegregowane.

  W przypadku niezłożenia deklaracji, Burmistrz Kołaczyc zobowiązany będzie określić wysokość opłaty w drodze decyzji administracyjnej (przyjmując liczbę osób zameldowanych w danej nieruchomości  i stawkę opłat jak dla odpadów niesegregowanych tj. 10 zł /miesiąc /osobę).

  Zadeklarowaną opłatę za gospodarowanie odpadami wpłacać należy w okresach kwartalnych bez wezwania w terminie do 15-go dnia ostatniego miesiąca kwartału (tj. do 15 września, do 15 grudnia, do 15 marca i do 15 czerwca) na konto: Gminy Kołaczyce w Banku Spółdzielczym  w Kołaczycach lub w kasie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach. Opłaty za gospodarowanie odpadami naliczane będą jako tzw. „podatek śmieciowy",w związku z czym ściągalność tych opłat następować będzie na podstawie przepisów ustawy „Ordynacja Podatkowa".

   Życzenia

   2012-12-20
    

   „Inwestycje”

   2012-12-20
   • pełna informacja

   „Otwarcie Centrum Rehabilitacji w Kołaczycach”

   2012-12-20

   Szanowni Mieszkańcy!

   Dnia 13.12.2012r w SPZOZ Kołaczyce odbyło się uroczyste otwarcie nowo powstałego Centrum Rehabilitacji w Kołaczycach współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 70% całości kosztów za inwestycję. Całkowity koszt Inwestycji wyniósł: 737 027,65 zł...

   IMG_7994
   • pełna informacja

   „Kolędowanie”

   2012-12-19
   • pełna informacja

   „Życzenia”

   2012-12-19
   • pełna informacja

   sekrety sceny

   2012-12-11

   Licealiści z Kołaczyc odkrywają sekrety sceny w Grotesce

   Grupa uczniów z Anglojęzycznego Koła Teatralnego działającego przy Liceum Ogólnokształcącym w Kołaczycach, zainspirowana październikowymi wykładami w Teatrze Narodowym w Pradze, rozwija umiejętności aktorskie w Teatrze Groteska w Krakowie...

   DSC00925
   • pełna informacja

   GOPS informacja

   2012-12-11

   Projekt systemowy w 2012r

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczycach realizując projekt systemowy w 2012r. zastosował wobec Uczestników szereg form wsparcia, które mają na celu przyczynić się do powrotu na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym...

   • pełna informacja

   Wyłączenie TV emisji analogowej

   2012-12-10

   UWAGA!!!

   data wyłączenia emisji analogowej dla Kołaczyc to 2013-03-19


   Cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce

   • pełna informacja

   Stanowiska pracy w charakterze fizjoterapeuty

   2012-12-10
   ogłoszenie plik pdf

   Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko pracy fizjoterapeuty.

   Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko fizjoterapeuty w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach ul. Adama Mickiewicza 90,38-213 Kołaczyce wybrani zostali :

   • Pan Waldemar Staniszewski
   • Pani Katarzyna Michalec

   Kierownik
   Dr n.med. Agnieszka Giebułtowska

   • pełna informacja

   „Nowa Galicja w obiektywie”

   2012-12-04

   PRZYPOMINAMY O KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
   organizowanym przez Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

   Plakat


   • pełna informacja

   Młodzi dziennikarze z Kołaczyc w stacji TVN

   2012-11-23

   Dzień 16 listopada uczniowie klasy humanistyczno-dziennikarskiej z Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach spędzili na warsztatach zorganizowanych w stacji TVN w Krakowie.

   Nagrali swój odcinek programu...

   • pełna informacja

   Stanowiska pracy w charakterze fizjoterapeuty

   2012-11-15
   ogłoszenie plik pdf

   Kierownik
   Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
   w Kołaczycach
   OGŁASZA

   otwarty i konkurencyjny nabór na dwa stanowiska pracy w charakterze fizjoterapeuty

   WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

   1. Wykształcenie wyższe – kierunek fizjoterapia (mgr fizjoterapii).
   2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
   3. Dyspozycyjność, uczciwość, rzetelność.
   4. Obowiązkowość i sumienność w wykonywaniu swoich obowiązków.
   5. Wysoka kultura osobista.
   6. Biegła znajomość obsługi komputera

   WYMAGANIA DODATKOWE

   1. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
   2. Umiejętność organizacji pracy, samodzielność.
   • pełna informacja

   11-listopada Święto Niepodległości

   2012-11-14

   OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
   Tradycyjnie 11 listopada mieszkańcy miasta i gminy Kołaczyce świętowali rocznicę
   Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele pod wezwaniem Św. Anny w Kołaczycach, którą odprawił ksiądz prałat Jan Sabat. Przed wejściem do kościoła pracownicy GOKu wręczali mieszkańcom biało- czerwone kotyliony...

   Galeria
   • pełna informacja

   Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

   2012-11-08

   W dniu 23 października 2012 roku., Burmistrz Kołaczyc – Małgorzata Salacha w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wręczyła Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

   Uroczyste spotkanie z Jubilatami odbyło się w Sali Bankietowej w Kołaczycach. Dostojnych Jubilatów powitała Burmistrz Kołaczyc, przekazując wyrazy uznania dla trwałości związku par, obchodzących „Złote Gody". Pani Burmistrz życzyła Jubilatom wielu jeszcze lat życia w zdrowiu, zgodzie i pomyślności oraz w zadowoleniu z dzieci i wnuków. W uroczystości uczestniczyli również Antoni Ząbkowicz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kołaczycach oraz Danuta Hendzel Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kołaczycach...

   Galeria

   • pełna informacja

   Dzień seniora

   2012-11-07

   Dzień Seniora oraz 150 - lecie istnienia Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce

   W słoneczne jesienne sobotnie popołudnie 20.10.2012 roku w sali bankietowej w Kołaczycach odbyło się spotkanie towarzyskie z okazji "Dnia Seniora" oraz 150 - lecia istnienia Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce...

   Galeria

   • pełna informacja

   Usuwanie wyrobów zawierających azbest

   2012-10-31
   informacja plik pdf

   Gmina Kołaczyce w 2012 r. zrealizowała zadanie pn.

   "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołaczyce"

   przy udziale:

   Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

   i

   Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

   W ramach zadania prowadzony był bezpłatny demontaż, odbiór i transport materiałów zawierających azbest (eternit) od mieszkańców naszej gminy.

   Całkowity koszt zadania wyniósł 54.901,80 zł

   • pełna informacja

   Pociągiem marzeń z Kołaczyc do Pragi

   2012-10-31

   Grupa uczniów z kołaczyckiego liceum spędziła dni 16 – 18 października w Pradze. Młodzież wyjechała w ramach realizacji projektu Hi! ??????! Hallo! - pociągiem marzeń w świat – przedsięwzięcia, które zwyciężyło w ogólnopolskim konkursie "Projekt z Klasą".

   • pełna informacja

   Jasielski Samochodowy Rajd Niepodległości

   2012-10-30

   informacja plik pdf

   Jasielski Samochodowy Rajd Niepodległości po raz pierwszy w naszej gminie!
   Po raz pierwszy na terenie gminy Kołaczyce odbędzie się Jasielski Samochodowy Rajd Niepodległości. Dla uczczenia kolejnej rocznicy odzyskania przez naszą Ojczyznę Niepodległości w dniu 11 listopada na drogach regionu będą się ścigać dwuosobowe załogi z południowo-wschodniej Polski. W sumie przewidziano start około siedemdziesięciu ekip.
   Organizowany przez Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego, przy współpracy z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie, firmą Trans-Wiert sp. z o.o. w Jaśle, Komendą Powiatową Policji w Jaśle, Starostwem Powiatowym, Urzędem Miasta w Jaśle, Urzędem Miasta i Gminy Kołaczyce oraz Urzędem Gminy w Brzyskach XII Jasielski Samochodowy Rajd Niepodległości to impreza sportowa wpisująca się w regionalny kalendarz obchodów 94. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości...
   Szczegółowe informacje: www.jkmird.pl oraz facebook.com/JKMiRD.
   Józef Biernacki
   Dyrektor Rajdu Niepodległości

   • pełna informacja

   Nordic Walking Park Południe

   2012-10-30

   informacja plik pdf

   Dzień dobry, W związku z przygotowaniami Lokalnej Grupy Działania Nowa Galicja do realizacji międzyregionalnego projektu współpracy pt. "Nordic Walking Park Południe Podkarpacia" zaproszamy na spotkanie konsultacyjne z grupami docelowymi projektu, które odbędzie się 8 listopada 2012r. o godz. 17.00 w Sali Bankietowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach.

   • pełna informacja

   Uroczystość przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego

   2012-10-23

   W dniu 6 października 2012 roku odbyła się uroczystość przekazania nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Renault Master dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieklówce. Przekazanie odbyło się przed remizą OSP w Sieklówce.


   galeria zdjęć
   • pełna informacja

   Telefonia, internet

   2012-10-22

   Ankieta
   dotycząca zapotrzebowania użytkowników na usługi:
   telefonii stacjonarnej, Internetu szerokopasmowego oraz bezpłatnego lub za cenę niższą niż cena rynkowa Internetu, świadczonego w miejscach publicznych za pośrednictwem hotspotów

   • pełna informacja

   Nasze Śmieci

   2012-10-08
   " + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwremoveeventlistener="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwgetbuffer="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwgetduration="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwgetfullscreen="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwgetheight="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwgetmute="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwgetplaylist="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwgetplaylistindex="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwgetposition="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwgetstate="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwgetwidth="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwgetversion="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwgetvolume="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwplay="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwpause="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwstop="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwseek="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwload="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwplaylistitem="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwplaylistnext="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwplaylistprev="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwsetmute="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwsetvolume="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwsetfullscreen="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwcontrolbarshow="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwcontrolbarhide="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwdisplayshow="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwdisplayhide="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwdockhide="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwdocksetbutton="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwdockshow="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwloadinstream="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" jwdestroyapi="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" addcontrollerlistener="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" addmodellistener="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" addviewlistener="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" removecontrollerlistener="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" removemodellistener="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" removeviewlistener="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" getconfig="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" getplaylist="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" getpluginconfig="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" loadplugin="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" sendevent="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }">
   • pełna informacja

   Inwestyce 2012

   2012-10-03

   INWESTYCJE W GMINIE KOŁACZYCE – 2012 r.

   plik pdf

   • pełna informacja

   Szkolenie

   2012-10-01

   Szanowni Państwo,

   W dn. 15.10.2012r. w godz. 9.00-14.30 w Sali Bankietowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja organizuje dla swoich beneficjentów- przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, Ochotniczych Straży Pożarnych, Parafii, osób fizycznych, przedsiębiorców oraz rolników, którzy za pośrednictwem LGD Nowa Galicja złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach działań: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz z "Małych Projektów" bezpłatne szkolenie warsztatowe z rozliczania projektów w ramach działań osi 4 Leader.

   Szkolenie będzie prowadzone przez eksperta a zapisy przyjmowane są do dn.11.10.2012r. pod numerem telefonu 515 205 894.

   • pełna informacja

   SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA

   2012-10-01

   Informacja o projekcie

   „TWOJĄ SZANSĄ - SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA II EDYCJA" realizowanego przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wspieranie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej.

   Okres realizacji projektu: 01.07.2012-31.03.2014

   Środki finansowe do wysokości 20 000 tyś zł na każdego członka spółdzielni socjalnej

   • pełna informacja

   Wywiad z Burmistrzem Kołaczyc

   2012-09-26
   • pełna informacja

   Galicyjskie Lato z Koniem 2012

   2012-09-18
   Zapowiedź filmu
   • pełna informacja

   kondolencje

   2012-09-11

   Roboty remontowe na gazoclqgu

   2012-09-10

   Dotyczy: wykonania robót remontowych na gazociqgu wysokiego ciśnienia DN 300.

   W zwiqzku z koniecznością wykonania pilnych robót remontowych na gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 relacji Warzyce - Wygoda, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzicł w Tarnowie, Terenowa Jednostka Eksploatacji w Jaśle informuje, że w miejscowości Kołaczyce w dniu 11.09.2012 r. od godz. 7:00 do 9:00 i od 17:00 do 19:00 niezbędne jest opróżnienie gazociągu, któremu towarzyszyć będzie hałas o znacznym natężeniu.

   • pełna informacja

   MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH

   2012-09-10

   Informacja o terminie naboru wniosków w ramach działania „MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


   Od dnia od dnia 2 października 2012r. do dnia 29 października 2012 r. można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje realizowane w województwie podkarpackim...

   • pełna informacja

   PRZYWRACANIE POTENCJAŁU

   2012-09-10

   Informacja o terminie naboru wniosków w ramach działania „PRZYWRACANIE POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ ZNISZCZONEGO W WYNIKU WYSTĄPIENIA KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH ORAZ WPROWADZENIE ODPOWIEDNICH DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


   Od dnia 15 października do dnia 26 listopada 2012 r., można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych". Będzie to piąty nabór wniosków o przyznanie takiego wsparcia...

   • pełna informacja

   Rozwój sektora rybołówstwa

   2012-09-10

   Informacja w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w ramach osi priorytetowej 2 "Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury" w zakresie środka 2.2 "Działania wodno-środowiskowe"

   na realizację operacji w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w zakresie wymogu 2, dotyczącego produkcji dodatkowej cennych rodzimych gatunków ryb w ilości co najmniej 1 procenta masy rocznej produkcji lub wymogu 3, dotyczącego wapnowania wapnem tlenkowym w ilości co najmniej pół tony na hektar objętych Pakietem 2. ...

   • pełna informacja
   następna >>

   realizacja: add-com.pl