pl-en
Mapa serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej
Dziennik Ustaw Dziennik Ustaw
Monitor Polski Monitor Polski
 Zarządzenia Zarządzenia
Uchwały Uchwały
Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne
Gospodarka Komunalna Gospodarka Komunalna
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kołaczyce Plan Zagosp. Przest. GK
LGD Nowa Galicja LGD "Nowa Galicja"
Program Integracji Społecznej Program Integracji Społecznej
LGD Nowa Galicja "Program poprawy czystości
zlewni rzeki Wisłoki"
Gminny Oœrodek Kultury w Kołaczycach GOK
Orlik 2012 Orlik 2012
Wrzesień 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Imieniny:
Tomasza, Maurycego, Joachima
Polecamy
 • internetowy portal młodzieżowy

  internetowy portal młodzieżowy
  SZOK
  Świat z Okna Kołaczyc na

 • HOTSPOT FREE INTERNET

  HOTSPOT KOŁACZYCE
  GOK

 • Ciepło z Ziemi

  Ciepło z Ziemi
  KOLEKTORY SŁONECZNE
  Dopłaty na kolektory z
  Firmą ARGUS Sp. z .o.o.

 • Oœrodek szkoleniowy
  • UL. KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ 23F/U3
   31-234 KRAKÓW , MAŁOPOLSKIE

   Telefon: 12 665 33 29

   Fax: 26653329

 • Parafia Kołaczyce

  Parafia Kołaczyce
 • Gminna Biblioteka

  Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczycach
 • Ochotnicza Straż Pożarna Kołaczyce

  OSP Kołaczyce
 • MKS Ostoja Kołaczyce

  Ostoja Kołaczyce
 • ORZEŁ Bieździedza

  Orzeł BieŸdziedza
 • Telewizja Internetowa Kołaczyce

  Telewizja Internetowa Kołaczyce
 • Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach
  w Kołaczycach

  Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
  w Kołaczycach

  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
  w Bieździedzy

  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy
 • Zespół Szkół Społecznych w Krajowicach

  Zespół Szkół Społecznych w Krajowicach
 • Zespół Szkół Społecznych w Sieklówce

  Zespół Szkół Społecznych w Sieklówce
 • Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II
  w Sowinie

  Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Sowinie
 • Fundusze Europejskie

  Fundusze Europejskie
Informacje ogólne

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA KOŁACZYC
z dnia 5 września 2011r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości danych o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

wersja w pliku pdf


Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) informuję, że w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r. ustalono na terenie Gminy Kołaczyce następujące numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych:


Nr obwo­du
głosowania

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej – nr telefonu

Uwagi

1

Sołectwo Kołaczyce
Sołectwo Krajowice

Gminne Przedszkole w Kołaczycach
tel. 44 602 79

 

2

Sołectwo Bieździedza
Sołectwo Bieździadka

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy
tel. 44 266 27

 

3

Sołectwo Lublica

Zespół Szkół Społecznych w Lublicy
tel. 44 602 87

 

4

Sołectwo Sieklówka

Zespół Szkół Społecznych w Sieklówce
tel. 44 267 08

lokal dostosowany do potrzeb wybor­ców niepełnospraw­nych

5

Sołectwo Sowina

Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Sowinie
tel. 44 267 66

 

6

Sołectwo Nawsie Kołaczyckie

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach
tel. 44 602 17

 

Dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych została wyznaczona Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Sieklówce.

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 9 października 2011r.
w godzinach 700 - 2100

Burmistrz Kołaczyc
(-) Małgorzata Salacha

Zarządzenie nr 78/2011
Burmistrza Kołaczyc
z dnia 19 września 2011r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

wersja w pliku pdf


Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r., nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. w następujących składach stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia:

1. Skład obwodowej komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. w obwodzie do głosowania nr 1 w Kołaczycach z siedzibą w Gminnym Przedszkolu w Kołaczycach – załącznik nr 1,

2. Skład obwodowej komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. w obwodzie do głosowania nr 2 w Bieździedzy z siedzibą w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy – załącznik nr 2,

3. Skład obwodowej komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. w obwodzie do głosowania nr 3 w Lublicy z siedzibą w Zespole Szkół Społecznych w Lublicy – załącznik nr 3,

4. Skład obwodowej komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. w obwodzie do głosowania nr 4 w Sieklówce z siedzibą w Zespole Szkół Społecznych w Sieklówce – załącznik nr 4,

5. Skład obwodowej komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. w obwodzie do głosowania nr 5 w Sowinie z siedzibą w Zespole Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Sowinie – załącznik nr 5,

6. Skład obwodowej komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. w obwodzie do głosowania nr 6 w Nawsiu Kołaczyckim z siedzibą w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach – załącznik nr 6,§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kołaczyc
(-) Małgorzata Salacha

Zarządzenie nr 79/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 20 września 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 76/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 12 września 2011r. w sprawie powołania gminnego koordynatora obsługi informatycznej oraz operatorów obsługi informatycznej komisji obwodowych na terenie Gminy Kołaczyce w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 październik 2011r.

Zarządzenie nr 80/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 20 września 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 78/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Zarządzenie nr 81/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 20 września 2011r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji wyborczej nr 4 w Sieklówce w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Informacja
Burmistrza Kołaczyc z dnia 27 września 2011r. o składach Obwodowych Komisji Wyborczych z uwzględnieniem pełnionych funkcji

Informacja (wersja w pliku pdf)

Zgodnie z art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.2011r. nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o składach OKW według pełnionych funkcji w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Kołaczycach


Imię i Nazwisko członka OKW

Funkcja

Małgorzata Kowalska

Przewodnicząca

Teresa Wiktoria Kozioł

Zastępca przewodniczącej

Ewa Lach

Członek Komisji

Bolesław Ochałek

Członek Komisji

Krzysztof Matuszek

Członek Komisji

Zbigniew Eugeniusz Gajda

Członek Komisji

Jadwiga Małgorzata Wnęk

Członek Komisji

Edyta Barbara Rączka

Członek Komisji

Katarzyna Gustek

Członek Komisji

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Bieździedzy      


Imię i Nazwisko członka OKW

Funkcja

Wioletta Wiktoria Malikowska

Przewodnicząca

Agnieszka Maria Wiatr

Zastępca przewodniczącej

Teresa Balbina Lenart

Członek Komisji

Paulina Maria Maciejowska

Członek Komisji

Magdalena Katarzyna Madej

Członek Komisji

Katarzyna Anna Sękowska

Członek Komisji

Aneta Elżbieta Stec

Członek Komisji

Krzysztof Józef Fuczek

Członek Komisji

Wiesław Jedziniak

Członek Komisji

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Lublicy


Imię i Nazwisko członka OKW

Funkcja

Wioleta Małgorzata Wenc

Przewodnicząca

Mariusz Płaneta

Zastępca przewodniczącej

Renata Jadwiga Kuryj

Członek Komisji

Gabriela Ilona Chochołek

Członek Komisji

Anetta Drzymalska

Członek Komisji

Grażyna Józefa Świszcz

Członek Komisji

Maria Barbara Wójtowicz

Członek Komisji

Krystyna Mamroł

Członek Komisji

Marta Baran

Członek Komisji

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Sieklówce


Imię i Nazwisko członka OKW

Funkcja

Artur Paweł Podgórski

Przewodniczący

Renata Foryś

Zastępca przewodniczącego

Renata Maria Trojan

Członek Komisji

Karina Małgorzata Musiał

Członek Komisji

Adam Michał Mamroł

Członek Komisji

Agata Ksenia Wolińska

Członek Komisji

Krzysztof Jan Wójtowicz

Członek Komisji

Aldona Krajewska

Członek Komisji

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Sowinie


Imię i Nazwisko członka OKW

Funkcja

Antoni Ząbkowicz

Przewodniczący

Marcin Koś

Zastępca przewodniczącego

Małgorzata Zofia Lechwar

Członek Komisji

Ewa Szczur

Członek Komisji

Piotr Paweł Sypień

Członek Komisji

Agnieszka Sarnecka

Członek Komisji

Jan Ochałek

Członek Komisji

Wioletta Mamroł

Członek Komisji

Marcin Makara

Członek Komisji

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Kołaczycach


Imię i Nazwisko członka OKW

Funkcja

Katarzyna Madejczyk

Przewodnicząca

Renata Kania

Zastępca przewodniczącej

Magdalena Anna Kowalska

Członek Komisji

Halina Filar

Członek Komisji

 Mariola Dorota Augustynek

Członek Komisji

Beata Grażyna Bajorek

Członek Komisji

Ireneusz Ignacy Wnęk

Członek Komisji

Justyna Natalia Mamroł

Członek Komisji

Urszula Hendzel

Członek Komisji

 

Burmistrz Kołaczyc
(-) Małgorzata Salacha

Copyright © 2006-2017, Urząd Miejski w Kołaczycach