pl-en
Mapa serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej
Dziennik Ustaw Dziennik Ustaw
Monitor Polski Monitor Polski
 Zarządzenia Zarządzenia
Uchwały Uchwały
Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne
Gospodarka Komunalna Gospodarka Komunalna
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kołaczyce Plan Zagosp. Przest. GK
LGD Nowa Galicja LGD "Nowa Galicja"
Program Integracji Społecznej Program Integracji Społecznej
LGD Nowa Galicja "Program poprawy czystości
zlewni rzeki Wisłoki"
Gminny Oœrodek Kultury w Kołaczycach GOK
Orlik 2012 Orlik 2012
Wrzesień 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Imieniny:
Tomasza, Maurycego, Joachima
Polecamy
 • internetowy portal młodzieżowy

  internetowy portal młodzieżowy
  SZOK
  Świat z Okna Kołaczyc na

 • HOTSPOT FREE INTERNET

  HOTSPOT KOŁACZYCE
  GOK

 • Ciepło z Ziemi

  Ciepło z Ziemi
  KOLEKTORY SŁONECZNE
  Dopłaty na kolektory z
  Firmą ARGUS Sp. z .o.o.

 • Oœrodek szkoleniowy
  • UL. KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ 23F/U3
   31-234 KRAKÓW , MAŁOPOLSKIE

   Telefon: 12 665 33 29

   Fax: 26653329

 • Parafia Kołaczyce

  Parafia Kołaczyce
 • Gminna Biblioteka

  Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczycach
 • Ochotnicza Straż Pożarna Kołaczyce

  OSP Kołaczyce
 • MKS Ostoja Kołaczyce

  Ostoja Kołaczyce
 • ORZEŁ Bieździedza

  Orzeł BieŸdziedza
 • Telewizja Internetowa Kołaczyce

  Telewizja Internetowa Kołaczyce
 • Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach
  w Kołaczycach

  Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
  w Kołaczycach

  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
  w Bieździedzy

  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy
 • Zespół Szkół Społecznych w Krajowicach

  Zespół Szkół Społecznych w Krajowicach
 • Zespół Szkół Społecznych w Sieklówce

  Zespół Szkół Społecznych w Sieklówce
 • Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II
  w Sowinie

  Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Sowinie
 • Fundusze Europejskie

  Fundusze Europejskie
Informacje ogólne

UCHWAŁA Nr 4 2010
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOŁACZYCACH
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

wersja w pliku pdf


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. 176, poz. 1190) uchwala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w Gminie Kołaczyce w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz w bezpośrednich wyborach burmistrza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r., w następujących składach stanowiących załączniki do niniejszej uchwały:

 1. Skład obwodowej komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz w bezpośrednich wyborach burmistrza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r., w obwodzie do głosowania nr 1 w Kołaczycach z siedzibą w Gminnym Przedszkolu w Kołaczycach - załącznik nr 1,
 2. Skład obwodowej komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz w bezpośrednich wyborach burmistrza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r., w obwodzie do głosowania nr 2 w Bieździedzy z siedzibą w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy - załącznik nr 2,
 3. Skład obwodowej komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz w bezpośrednich wyborach burmistrza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r., w obwodzie do głosowania nr 3 w Lublicy z siedzibą w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lublicy - załącznik nr 3,
 4. Skład obwodowej komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz w bezpośrednich wyborach burmistrza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r., w obwodzie do głosowania nr 4 w Sieklówce z siedzibą w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sieklówce - załącznik nr 4,
 5. Skład obwodowej komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz w bezpośrednich wyborach burmistrza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r., w obwodzie do głosowania nr 5 w Sowinie z siedzibą w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sowinie - załącznik nr 5,
 6. Skład obwodowej komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz w bezpośrednich wyborach burmistrza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r., w obwodzie do głosowania nr 6 w Nawsiu Kołaczyckim z siedzibą w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach - załącznik nr 6,

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu Burmistrzowi Kołaczyc w celu podaniu składów komisji do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie uchwały na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kołaczycach oraz zamieszczenia jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INFORMACJA
BURMISTRZA KOŁACZYC
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości danych o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

wersja w pliku pdf


w sprawie podania do publicznej wiadomości danych o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1008r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. 03, Nr 159, poz. 1547) oraz Uchwały Nr 54/98 Zarządu Gminy Kołaczyce z dnia 18 września 1998r. Burmistrz Kołaczyc informuje, że w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. ustalono na terenie Gminy Kołaczyce następujące numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych:

Nr obwo­du
głosowania

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej – nr telefonu

Uwagi

1

 Kołaczyce
Krajowice

Gminne Przedszkole w Kołaczycach
tel. 44 602 79

 

2

 Bieździedza
Bieździadka

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy
tel. 44 266 27

 

3

Lublica

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lublicy
tel. 44 602 87

 

4

Sieklówka

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sieklówce
tel. 44 603 11

lokal dostosowany do potrzeb wybor­ców niepełnospraw­nych

5

Sowina

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sowinie
tel. 44 267 66

 

6

Nawsie Kołaczyckie

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach
tel. 44 602 17

 

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 21 listopad 2010r.
w godzinach 800 - 2200

  Burmistrz  Kołaczyc
Małgorzata Salacha

Zarządzenie nr 30/2010 Burmistrza Kołaczyc
z dnia 25 maja 2010r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP i wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

Zarządzenie nr 30/2010 wersja PDF

Zarządzenie nr 30/2010
Burmistrza Kołaczyc
z dnia 25 maja 2010r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP i wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

Na podstawie art. 48 ust. 1 w związku z art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007r., nr 190, poz. 1360) zarządzam co następuje:
§ 1
Powołuję obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. w następujących składach stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia:

 1. Skład obwodowej komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. w obwodzie do głosowania nr 1 w Kołaczycach z siedzibą w Gminnym Przedszkolu w Kołaczycach – załącznik nr 1,
 2. Skład obwodowej komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. w obwodzie do głosowania nr 2 w Bieździedzy z siedzibą w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy – załącznik nr 2,
 3. Skład obwodowej komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. w obwodzie do głosowania nr 3 w Lublicy z siedzibą w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lublicy – załącznik nr 3,
 4. Skład obwodowej komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. w obwodzie do głosowania nr 4 w Sieklówce z siedzibą w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sieklówce – załącznik nr 4,
 5. Skład obwodowej komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. w obwodzie do głosowania nr 5 w Sowinie z siedzibą w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sowinie – załącznik nr 5,
 6. Skład obwodowej komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. w obwodzie do głosowania nr 6 w Nawsiu Kołaczyckim z siedzibą w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach – załącznik nr 6,

 

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30/2010
Burmistrza Kołaczyc
z dnia 25 maja 2010r.

Nr obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Imię i Nazwisko członka obwodowej komisji

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

Gminne Przedszkole
w Kołaczycach
tel. 44 602 79

Adam Mamroł

Agata Wolińska

Małgorzata Kowalska

Paweł Kukuś

Dorota Wilisowska

Krystyna Winiarska

Robert Rak

 

Wiesława Knap

Katarzyna Gustek

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 30/2010
Burmistrza Kołaczyc
z dnia 25 maja 2010r.

 

Nr obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Imię i Nazwisko członka obwodowej komisji

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy
Tel. 44 266 27

Marzena Baran

Krystyna Mamroł

Marzena Maziarz

Grażyna Świszcz

Magdalena Madej

Krzysztof Wójtowicz

Krzysztof Fuczek

Justyna Stasiowska

Wiesław Jedziniak

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 30/2010
Burmistrza Kołaczyc
z dnia 25 maja 2010r.

Nr obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Imię i Nazwisko członka obwodowej komisji

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lublicy
Tel. 44 602 87

Barbara Maciejowska

Jan Ochałek

Dorota Maziarz

Anna Fundakowska

Sylwia Skibińska

Wioletta Mamroł

Wioleta Wenc

Agnieszka Matysik

Jolanta Matysik

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 30/2010
Burmistrza Kołaczyc
z dnia 25 maja 2010r.

Nr obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Imię i Nazwisko członka obwodowej komisji

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sieklówce
Tel. 44 603 11

Justyna Mamroł

Aneta Drzymalska

Witold Maziarz

Renata Skurska

Elżbieta Bigos

Renata Kuryj

Ewa Suchodolska – Strach

 

Maria Cyran

 

Jarosław Dziadosz

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 30/2010
Burmistrza Kołaczyc
z dnia 25 maja 2010r.

Nr obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Imię i Nazwisko członka obwodowej komisji

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sowinie
Tel. 44 267 66

Jan Palar

Antoni Ząbkowicz

Marcin Koś

Małgorzata Lechwar

Damian Szczyrba

Halina Filar

Justyna Kluzowicz

Monika Gąsior

Stanisław Rogaczewski

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 30/2010
Burmistrza Kołaczyc
z dnia 25 maja 2010r.

Nr obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Imię i Nazwisko członka obwodowej komisji

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach
Tel. 44 602 17

Bolesław Ochałek

Krzysztof Kowalski

Aneta Stec

Anna Kukuś

Mariola Augustynek

Janusz Gozdecki

Ewa Kucharczyk

Marta Baran

INFORMACJA
BURMISTRZA KOŁACZYC
z dnia 10 maja 2010r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości danych o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP oraz w wyborach Prezydenta RP

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007r. Nr 190, poz. 1360), art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Uchwały Nr 54/98 Zarządu Gminy Kołaczyce z dnia 18 września 1998r. Wójt Gminy Kołaczyce informuje, że w wyborach uzupełniających do Senatu RP oraz w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. ustalono na terenie Gminy Kołaczyce następujące numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych:

Nr obwo­du
głosowania

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej – nr telefonu

Uwagi

1

Kołaczyce
Krajowice

Gminne Przedszkole w Kołaczycach
tel. 44 602 79

 

2

Bieździedza
Bieździadka

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy
tel. 44 266 27

 

3

Lublica

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lublicy
tel. 44 602 87

 

4

Sieklówka

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sieklówce
tel. 44 603 11

lokal dostosowany do potrzeb wybor­ców niepełnospraw­nych

5

Sowina

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sowinie
tel. 44 267 66

 

6

Nawsie Kołaczyckie

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach
tel. 44 602 17

 

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 20 czerwca 2010r.
w godzinach 600 - 2000

 

Burmistrz Kołaczyc
mgr Małgorzata Salacha

Copyright © 2006-2017, Urząd Miejski w Kołaczycach