pl-en
Mapa serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej
Dziennik Ustaw Dziennik Ustaw
Monitor Polski Monitor Polski
 Zarządzenia Zarządzenia
Uchwały Uchwały
Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne
Gospodarka Komunalna Gospodarka Komunalna
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kołaczyce Plan Zagosp. Przest. GK
LGD Nowa Galicja LGD "Nowa Galicja"
Program Integracji Społecznej Program Integracji Społecznej
LGD Nowa Galicja "Program poprawy czystości
zlewni rzeki Wisłoki"
Gminny Oœrodek Kultury w Kołaczycach GOK
Orlik 2012 Orlik 2012
Wrzesień 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Imieniny:
Tomasza, Maurycego, Joachima
Polecamy
 • internetowy portal młodzieżowy

  internetowy portal młodzieżowy
  SZOK
  Świat z Okna Kołaczyc na

 • HOTSPOT FREE INTERNET

  HOTSPOT KOŁACZYCE
  GOK

 • Ciepło z Ziemi

  Ciepło z Ziemi
  KOLEKTORY SŁONECZNE
  Dopłaty na kolektory z
  Firmą ARGUS Sp. z .o.o.

 • Oœrodek szkoleniowy
  • UL. KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ 23F/U3
   31-234 KRAKÓW , MAŁOPOLSKIE

   Telefon: 12 665 33 29

   Fax: 26653329

 • Parafia Kołaczyce

  Parafia Kołaczyce
 • Gminna Biblioteka

  Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczycach
 • Ochotnicza Straż Pożarna Kołaczyce

  OSP Kołaczyce
 • MKS Ostoja Kołaczyce

  Ostoja Kołaczyce
 • ORZEŁ Bieździedza

  Orzeł BieŸdziedza
 • Telewizja Internetowa Kołaczyce

  Telewizja Internetowa Kołaczyce
 • Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach
  w Kołaczycach

  Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
  w Kołaczycach

  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
  w Bieździedzy

  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy
 • Zespół Szkół Społecznych w Krajowicach

  Zespół Szkół Społecznych w Krajowicach
 • Zespół Szkół Społecznych w Sieklówce

  Zespół Szkół Społecznych w Sieklówce
 • Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II
  w Sowinie

  Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Sowinie
 • Fundusze Europejskie

  Fundusze Europejskie
Wspólna Polityka Rolna

Szanowni Państwo

W związku z realizowanym przez naszą instytucję projektem edukacyjno - informacyjnym w ramach grantu Komisji Europejskiej, pod tytyłem: "Wspólna Polityka Rolna ważna dla jakości żywności, ważna dla konsumenta" w terminie listopad - grudzień 2011r., w 4 województwach (lubelskim, podlaskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim) odbędą się konferencje dla nauczycieli szkół podstawowych klas 4-6 oraz gimnazjów.

Zaproszenie.pdf

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA w ramach swojej działalności realizuje projekty edukacyjno-informacyjne współfinansowane między innymi z dotacji Unii Europejskiej. Fundacja została utworzona w 1992 roku przez działającego w imieniu Skarbu Państwa Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Nieprzerwanie od 19 lat Fundacja realizuje przedsięwzięcia związane z rozwojem obszarów wiejskich i aktywizacją regionów, a także zajmuje się popularyzowaniem wiedzy o Unii Europejskiej, promocją tematyki dotyczącej rolnictwa i produktów tradycyjnych wśród szerokiego grona odbiorców w całym kraju i za granicą.
W tym roku województwo podkarpackie zostało wybrane wraz z trzema innymi regionami Polski Wschodniej - województwami: lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim - jako miejsce,        w którym realizowany będzie projekt zatytułowany „Wspólna Polityka Rolna ważna dla jakości żywności, ważna dla konsumenta”. Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską i ma na celu propagowanie tematyki związanej między innymi z produktami tradycyjnymi, regionalnymi                i ekologicznymi oraz z rolą Unii Europejskiej w dbaniu o żywność wysokiej jakości. Informacja będzie kierowana do wyjątkowej grupy odbiorców jaką są nauczyciele oraz uczniowie szkół podstawowych     i gimnazjów z większych miast. Projekt wymaga pewnego zaangażowania ze strony kadry nauczycielskiej, która będzie miała możliwość zapoznać się z tą ciekawą tematyką podczas konferencji, a następnie w sposób przystępny przekaże wiedzę uczniom z klas 4-6 szkół podstawowych oraz gimnazjów.
W ramach pierwszego etapu projektu w Rzeszowie odbędzie się jednodniowa, bezpłatna konferencja, na którą zaproszonych zostanie 90 nauczycieli z całego województwa. Podczas konferencji eksperci zaprezentują ww. tematykę, a przekazywane informacje zostaną wzbogacone    o prezentację produktów tradycyjnych z danego regionu. W trakcie drugiego etapu realizacji projektu nauczyciele zostaną poproszeni o przeprowadzenie przynajmniej jednej lekcji z udziałem minimum 25 uczniów, do zrealizowania której otrzymają pomoce dydaktyczne w postaci przykładowego scenariusza lekcji oraz bezpłatny materiał w formie prezentacji multimedialnej, dostosowany do potrzeb młodego odbiorcy. Wszystkie szkoły biorące udział w projekcie otrzymają ponadto kalendarze zawierające m.in. prezentacje rodzimych ras zwierząt, dawnych odmian owoców                 i warzyw, produktów ekologicznych i tradycyjnych.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie naszych starań w wyłonieniu uczestników konferencji oraz o rozpropagowanie informacji o tej ciekawej inicjatywie wśród dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów. Planowany termin konferencji to ostatni kwartał 2011 r. lub początek stycznia 2012 r. Koszty podróży środkami komunikacji publicznej będą refundowane.
Musimy jednakże podkreślić, że konferencja w Państwa regionie zostanie zorganizowana wyłącznie w przypadku, kiedy uzyskamy frekwencję wymaganą regulaminem projektu (minimum 90 nauczycieli). Z punktu widzenia sprawnej organizacji przedsięwzięcia, rekrutację musimy zakończyć do dnia 20 września br. Z uwagi na nieodległy termin zależałoby nam, gdyby mogli Państwo zarekomendować konferencję dyrektorom i nauczycielom szkół podstawowych i gimnazjów                 oraz dodatkowo umożliwiliby Państwo zamieszczenie stosownej informacji na stronach internetowych Urzędu Miasta.
Zainteresowane osoby mogą uzyskać więcej informacji na temat projektu i warunków uczestnictwa na stronie internetowej: www.fapa.org.pl/. Zgłoszenia na załączonym formularzu przyjmowane są zarówno drogą elektroniczną (i.sobieszczanska@fapa.org.pl), jak też faksem pod numerem 22 623 1909.

 

Z poważaniem
Przemysław Litwiniuk
Dyrektor FAPA

Copyright © 2006-2017, Urząd Miejski w Kołaczycach