pl-en
Mapa serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej
Dziennik Ustaw Dziennik Ustaw
Monitor Polski Monitor Polski
 Zarządzenia Zarządzenia
Uchwały Uchwały
Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne
Gospodarka Komunalna Gospodarka Komunalna
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kołaczyce Plan Zagosp. Przest. GK
LGD Nowa Galicja LGD "Nowa Galicja"
Program Integracji Społecznej Program Integracji Społecznej
LGD Nowa Galicja "Program poprawy czystości
zlewni rzeki Wisłoki"
Gminny Oœrodek Kultury w Kołaczycach GOK
Orlik 2012 Orlik 2012
Wrzesień 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Imieniny:
Tomasza, Maurycego, Joachima
Polecamy
 • internetowy portal młodzieżowy

  internetowy portal młodzieżowy
  SZOK
  Świat z Okna Kołaczyc na

 • HOTSPOT FREE INTERNET

  HOTSPOT KOŁACZYCE
  GOK

 • Ciepło z Ziemi

  Ciepło z Ziemi
  KOLEKTORY SŁONECZNE
  Dopłaty na kolektory z
  Firmą ARGUS Sp. z .o.o.

 • Oœrodek szkoleniowy
  • UL. KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ 23F/U3
   31-234 KRAKÓW , MAŁOPOLSKIE

   Telefon: 12 665 33 29

   Fax: 26653329

 • Parafia Kołaczyce

  Parafia Kołaczyce
 • Gminna Biblioteka

  Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczycach
 • Ochotnicza Straż Pożarna Kołaczyce

  OSP Kołaczyce
 • MKS Ostoja Kołaczyce

  Ostoja Kołaczyce
 • ORZEŁ Bieździedza

  Orzeł BieŸdziedza
 • Telewizja Internetowa Kołaczyce

  Telewizja Internetowa Kołaczyce
 • Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach
  w Kołaczycach

  Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
  w Kołaczycach

  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
  w Bieździedzy

  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy
 • Zespół Szkół Społecznych w Krajowicach

  Zespół Szkół Społecznych w Krajowicach
 • Zespół Szkół Społecznych w Sieklówce

  Zespół Szkół Społecznych w Sieklówce
 • Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II
  w Sowinie

  Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Sowinie
 • Fundusze Europejskie

  Fundusze Europejskie
Zaspół Interdyscyplinarny

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
PRZY GOPS W KOŁACZYCACH

Zarządzeniem Burmistrza Kołaczyc Nr 55/2011 z dnia 15 lipca 2011 r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Kołaczyce.
Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego oparte jest na zasadach wzajemnej współpracy i współdziałania przedstawicieli instytucji, organizacji i jednostek organizacyjnych uprawnionych lub zobowiązanych do inicjowania i realizacji zadań związanych bezpośrednio z przeciwdziałaniem przemocy takich jak:

 • placówki oświatowe / szkoły /
 • służba zdrowia
 • Sąd, Kuratorska Służba Sądowa
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Posterunek Policji
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Działanie Zespołu Interdyscyplinarnego ma zabezpieczać pomoc rodzinom w kryzysie na terenie gminy Kołaczyce oraz zwiększać efektywność podejmowanych działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistnienia trudnych sytuacji życiowych.
Zespół funkcjonuje przy Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej w Kołaczycach
ul. Burmistrza Wiejowskiego 1, tel. (13 44 60530 . w godz. 7.30- 15.30

Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni Ośrodka.
Zgłoszenia o stosowaniu przemocy można dokonywać osobiście u pracowników socjalnych GOPS-u, pedagogów szkolnych i dzielnicowych.
 
Dla osób uwikłanych w problem przemocy domowej / osób doznających przemocy, świadków przemocy domowej/ działa całodobowo numer alarmowy
987
pod którym uzyskać można informację o instytucjach i organizacjach świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy i pracujących ze sprawcami przemocy domowej oraz  możliwościach uzyskania pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej.
(Numer jest bezpłatny dla osób dzwoniących z tel. stacjonarnych.)

 

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
Maria Niezgoda

Copyright © 2006-2017, Urząd Miejski w Kołaczycach