pl-en
Mapa serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej
Dziennik Ustaw Dziennik Ustaw
Monitor Polski Monitor Polski
 Zarządzenia Zarządzenia
Uchwały Uchwały
Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne
Gospodarka Komunalna Gospodarka Komunalna
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kołaczyce Plan Zagosp. Przest. GK
LGD Nowa Galicja LGD "Nowa Galicja"
Program Integracji Społecznej Program Integracji Społecznej
LGD Nowa Galicja "Program poprawy czystości
zlewni rzeki Wisłoki"
Gminny Oœrodek Kultury w Kołaczycach GOK
Orlik 2012 Orlik 2012
Wrzesień 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Imieniny:
Tomasza, Maurycego, Joachima
Polecamy
 • internetowy portal młodzieżowy

  internetowy portal młodzieżowy
  SZOK
  Świat z Okna Kołaczyc na

 • HOTSPOT FREE INTERNET

  HOTSPOT KOŁACZYCE
  GOK

 • Ciepło z Ziemi

  Ciepło z Ziemi
  KOLEKTORY SŁONECZNE
  Dopłaty na kolektory z
  Firmą ARGUS Sp. z .o.o.

 • Oœrodek szkoleniowy
  • UL. KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ 23F/U3
   31-234 KRAKÓW , MAŁOPOLSKIE

   Telefon: 12 665 33 29

   Fax: 26653329

 • Parafia Kołaczyce

  Parafia Kołaczyce
 • Gminna Biblioteka

  Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczycach
 • Ochotnicza Straż Pożarna Kołaczyce

  OSP Kołaczyce
 • MKS Ostoja Kołaczyce

  Ostoja Kołaczyce
 • ORZEŁ Bieździedza

  Orzeł BieŸdziedza
 • Telewizja Internetowa Kołaczyce

  Telewizja Internetowa Kołaczyce
 • Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach
  w Kołaczycach

  Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
  w Kołaczycach

  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
  w Bieździedzy

  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy
 • Zespół Szkół Społecznych w Krajowicach

  Zespół Szkół Społecznych w Krajowicach
 • Zespół Szkół Społecznych w Sieklówce

  Zespół Szkół Społecznych w Sieklówce
 • Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II
  w Sowinie

  Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Sowinie
 • Fundusze Europejskie

  Fundusze Europejskie
Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny

wersja informacji plik pdf

Fundusz alimentacyjny
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2012/2013 będą przyjmowane od dnia 01 sierpnia 20112r. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2012r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata tych świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2012r. nastąpi do dnia 31 października 2012r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 31 października 2012r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata tych świadczeń przysługuje za miesiąc październik 2012r. nastąpi do dnia 30 listopada 2012r

WYMAGANE DOKUMENTY DO USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO -OKRES ŚWIADCZENIOWY 2012/2013

-kopia dowodu tożsamości wnioskodawcy -oryginał do wglądu; 
-skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
-zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia lub kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej (zaświadczenie musi być wystawione po rozpoczęciu roku szkolnego 2012/2013 i doręczone do 10 września 2012r.);
- zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach uzyskanych w roku 2011 wszystkich osób pełnoletnich w rodzinie;
-kopia orzeczenia o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne -oryginał do wglądu;
-zaświadczenie lub oświadczenie, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczą się    w szkole wyższej;
-zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego za rok 2011 wszystkich osób pełnoletnich w rodzinie;
-oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu uzyskanego w roku 2011 wszystkich osób pełnoletnich w rodzinie;
-oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów                            o zryczałtowanym podatku dochodowym -wymagane w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wszystkich osób pełnoletnich w rodzinie;
-odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
-zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające  bezskuteczność egzekucji za ostatnie dwa m-ce,
-zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych należności od dłużnika alimentacyjnego w 2011r.
-dokumenty wymagane na żądanie organu realizującego świadczenia z funduszu alimentacyjnego w niektórych sytuacjach: (np. zaświadczenie lub oświadczenie           o wysokości wypłaconego chorobowego z KRUS w 2011r., dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu: -zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie netto za pierwszy pełny miesiąc pracy, decyzja o założeniu działalności gospodarczej  i oświadczenie o uzyskanym dochodzie w pierwszym pełnym miesiącu tej działalności; decyzje o przyznaniu: zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, zasiłku świadczenia przedemerytalnego, emerytury, renty, dodatku kompensacyjnego dla nauczycieli itp.; dokumenty potwierdzające utratę dochodu  -świadectwo pracy, decyzja o utracie renty, itp.; zaświadczenie o dochodzie uzyskanym poza granicami kraju; zaświadczenie lub oświadczenie o nie ubieganiu się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego i o wysokości posiadanego gospodarstwa rolnego w 2011r.               w przypadku zameldowania na terenie innej gminy itp.).

Copyright © 2006-2017, Urząd Miejski w Kołaczycach