pl-en
Mapa serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej
Dziennik Ustaw Dziennik Ustaw
Monitor Polski Monitor Polski
 Zarządzenia Zarządzenia
Uchwały Uchwały
Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne
Gospodarka Komunalna Gospodarka Komunalna
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kołaczyce Plan Zagosp. Przest. GK
LGD Nowa Galicja LGD "Nowa Galicja"
Program Integracji Społecznej Program Integracji Społecznej
LGD Nowa Galicja "Program poprawy czystości
zlewni rzeki Wisłoki"
Gminny Oœrodek Kultury w Kołaczycach GOK
Orlik 2012 Orlik 2012
Wrzesień 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Imieniny:
Tomasza, Maurycego, Joachima
Polecamy
 • internetowy portal młodzieżowy

  internetowy portal młodzieżowy
  SZOK
  Świat z Okna Kołaczyc na

 • HOTSPOT FREE INTERNET

  HOTSPOT KOŁACZYCE
  GOK

 • Ciepło z Ziemi

  Ciepło z Ziemi
  KOLEKTORY SŁONECZNE
  Dopłaty na kolektory z
  Firmą ARGUS Sp. z .o.o.

 • Oœrodek szkoleniowy
  • UL. KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ 23F/U3
   31-234 KRAKÓW , MAŁOPOLSKIE

   Telefon: 12 665 33 29

   Fax: 26653329

 • Parafia Kołaczyce

  Parafia Kołaczyce
 • Gminna Biblioteka

  Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczycach
 • Ochotnicza Straż Pożarna Kołaczyce

  OSP Kołaczyce
 • MKS Ostoja Kołaczyce

  Ostoja Kołaczyce
 • ORZEŁ Bieździedza

  Orzeł BieŸdziedza
 • Telewizja Internetowa Kołaczyce

  Telewizja Internetowa Kołaczyce
 • Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach
  w Kołaczycach

  Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
  w Kołaczycach

  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
  w Bieździedzy

  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy
 • Zespół Szkół Społecznych w Krajowicach

  Zespół Szkół Społecznych w Krajowicach
 • Zespół Szkół Społecznych w Sieklówce

  Zespół Szkół Społecznych w Sieklówce
 • Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II
  w Sowinie

  Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Sowinie
 • Fundusze Europejskie

  Fundusze Europejskie
KOLEKTORY SŁONECZNE

Kolektory słoneczne
dla mieszkańców gmin zrzeszonych w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
Informacja

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kołaczyce
Proponujemy Państwumożliwość uczestniczenia w Projekcie „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
Projekt obejmuje zakup i instalację kompletnego układu urządzeń do ogrzewania wody użytkowej z wykorzystaniem energii słonecznej, tzw. „solarów”.
Przewidziane są trzy rodzaje instalacji układów solarnych na domach prywatnych,
w zależności od liczby osób stale w nich zamieszkujących:

 • instalacja typu A w budynkach mieszkalnych, które stale zamieszkuje nie więcej niż 3 osoby, szacunkowa wartość: 13 000 zł brutto,
 • instalacja typu B w budynkach mieszkalnych, które stale zamieszkuje 4 lub 5 osób, szacunkowa wartość: 15 000 zł brutto,
 • instalacja typu C w budynkach mieszkalnych, które stale zamieszkuje więcej niż 5 osób, szacunkowa wartość: 17 000 zł brutto.

Ostateczna wartość instalacji układu zostanie określona po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Procedura postępowania:

 • W celu zgłoszenia zainteresowania udziałem w Projekcie Mieszkaniec winien złożyć w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach wniosek, według Załącznika do niniejszej informacji
  w terminie od 03.10.2011 r. do 31.10.2011 r., w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu www.kolaczyce.itl.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu pod adresem:
Urząd Miejski w Kołaczycach
ul. Rynek 1
38 – 213 Kołaczyce
Wypełnione wnioski należy składać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach,
w pok. nr 16.

 • Po zebraniu i weryfikacji wniosków od osób zainteresowanych zostanie utworzona lista osób przystępujących do Projektu, w oparciu o zatwierdzone przez stronę szwajcarską kryteria.

Uwagi: Ilość instalacji solarnych może być ograniczona wysokością otrzymanej dotacji.
Wyższej wymienione warunki obowiązują we wszystkich gminach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki przystępujących do Projektu.
 
W Gminie Kołaczyce informacji o Projekcie udziela P. Paweł Hap - Urząd Miejski w Kołaczycach,
ul. Rynek 1, pok. nr 16, tel. 13 446 02 21 wew. 44.

Z poważaniem

 

Małgorzata Salacha

Burmistrz Kołaczyc

Spotkanie informacyjne dotyczące Projektu KOLEKTORY SŁONECZNE

KOLEKTORY SŁONECZNE - INFORMACJA

Urząd Miejski w Kołaczycach informuje, o spotkaniach informacyjnych z udziałem ekspertów zewnętrznych dla mieszkańców, którzy złożyli wniosek na uzyskanie dotacji na zakup i instalację kompletnego  układu urządzeń do ogrzewania wody użytkowej z wykorzystaniem energii słonecznej tzw. solarów – w domach prywatnych:

Odbędą się one w następujących terminach:
- w dniu 06.07.2012 r. (piątek) o godzinie 1800  w sali bankietowej Domu Kultury w Kołaczycach przy ul. Szewskiej 11 (dla mieszkańców miejscowości Kołaczyce, Nawsie Kołaczyckie, Krajowice, Sowina) 
- w dniu 15.07.2012 r. (niedziela) o godzinie 1800  w sali bankietowej Domu Kultury w Kołaczycach przy ul. Szewskiej 11 (dla mieszkańców miejscowości Bieździedza, Bieździadka, Sieklówka, Lublica)

Program spotkania :

 1. Przedstawienie założeń Projektu.
 2. Omówienie aspektów technicznych Projektu.
 3. Odpowiedzi na pytania Mieszkańców.

Czas trwania spotkania: ok. 2 godz

więcej

Informacja o bieżącym stanie Projektu.

Informacja o bieżącym stanie Projektu

material video

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
nr KIK-66, w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kołaczyce

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z/s w Jaśle informuje, że w dn. 23.05.2012 r. strona szwajcarska podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania Projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Decyzja ta jest wynikiem pozytywnej oceny Kompletnej Propozycji Projektu, obejmującej m. in. studium wykonalności, kosztorysy inwestorskie, program funkcjonalno – użytkowy, audyty energetyczne budynków użyteczności publicznej wraz
z koncepcją techniczną. Wartość Projektu opiewa na 82,8 mln zł, z czego planowane dofinansowanie ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy wynosi równowartość 62,1 mln zł, co stanowi 75% kosztów Projektu.
W dn. 01.06.2012 r. została podpisana przez Rząd Szwajcarii (reprezentowany przez Szwajcarską Agencję Rozwoju i Współpracy SDC) i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej (reprezentowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) Umowa ws. Projektu.
W miesiącu czerwcu br. zostanie podpisana Umowa ws. Realizacji Projektu pomiędzy Instytucją Pośredniczącą (Władzą Wdrażającą Programy Europejskie) a Instytucją Realizującą (Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki). W chwili obecnej trwają prace polegające na opracowaniu i uzgodnieniu
z Instytucjami Wdrażającymi Szwajcarsko – Polski Program Współpracy załączników do ww. Umowy.
Zakres rzeczowy Projektu obejmuje instalację kolektorów słonecznych na 117 obiektach użyteczności publicznej oraz 4.266 domach prywatnych i instalację układów fotowoltaicznych na 4 basenach sportowych na terenie 20 Gmin Związku.
Instalacje kolektorów słonecznych montowane będą przez Wykonawcę, wyłonionego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej, w oparciu
o zatwierdzoną przez stronę szwajcarską dokumentację przetargową (SIWZ). Zgodnie
z harmonogramem rzeczowo – finansowym Projektu, rozstrzygnięcie przetargów planowane jest na
III i IV kwartał 2012 r. W chwili obecnej żaden Wykonawca nie jest uprawniony do oferowania Państwu instalacji kolektorów słonecznych w ramach niniejszego Projektu.
W najbliższym czasie na terenie Gminy odbędą się spotkania z Mieszkańcami, celem omówienia szczegółowych aspektów Projektu. Informacja o terminach spotkań zostanie umieszczona na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Gminy.   
Szczegółowe informacje o Projekcie znajdują się na stronie internetowej Związku www.wisloka.pl/solary.

 

Z  poważaniem

Małgorzata Salacha

Burmistrz Kołaczyc

informacja plik pdf
Copyright © 2006-2017, Urząd Miejski w Kołaczycach