pl-en
Mapa serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej
Dziennik Ustaw Dziennik Ustaw
Monitor Polski Monitor Polski
 Zarządzenia Zarządzenia
Uchwały Uchwały
Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne
Gospodarka Komunalna Gospodarka Komunalna
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kołaczyce Plan Zagosp. Przest. GK
LGD Nowa Galicja LGD "Nowa Galicja"
Program Integracji Społecznej Program Integracji Społecznej
LGD Nowa Galicja "Program poprawy czystości
zlewni rzeki Wisłoki"
Gminny Oœrodek Kultury w Kołaczycach GOK
Orlik 2012 Orlik 2012
Wrzesień 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Imieniny:
Tomasza, Maurycego, Joachima
Polecamy
 • internetowy portal młodzieżowy

  internetowy portal młodzieżowy
  SZOK
  Świat z Okna Kołaczyc na

 • HOTSPOT FREE INTERNET

  HOTSPOT KOŁACZYCE
  GOK

 • Ciepło z Ziemi

  Ciepło z Ziemi
  KOLEKTORY SŁONECZNE
  Dopłaty na kolektory z
  Firmą ARGUS Sp. z .o.o.

 • Oœrodek szkoleniowy
  • UL. KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ 23F/U3
   31-234 KRAKÓW , MAŁOPOLSKIE

   Telefon: 12 665 33 29

   Fax: 26653329

 • Parafia Kołaczyce

  Parafia Kołaczyce
 • Gminna Biblioteka

  Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczycach
 • Ochotnicza Straż Pożarna Kołaczyce

  OSP Kołaczyce
 • MKS Ostoja Kołaczyce

  Ostoja Kołaczyce
 • ORZEŁ Bieździedza

  Orzeł BieŸdziedza
 • Telewizja Internetowa Kołaczyce

  Telewizja Internetowa Kołaczyce
 • Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach
  w Kołaczycach

  Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
  w Kołaczycach

  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
  w Bieździedzy

  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy
 • Zespół Szkół Społecznych w Krajowicach

  Zespół Szkół Społecznych w Krajowicach
 • Zespół Szkół Społecznych w Sieklówce

  Zespół Szkół Społecznych w Sieklówce
 • Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II
  w Sowinie

  Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Sowinie
 • Fundusze Europejskie

  Fundusze Europejskie
Środowisko geograficzne
Kołaczyce, jak i miejscowości gminy położone są na terenie tzw. Dołów Jasielsko - Sanockich, stanowiących śródgórską, rozległą kotlinę, rozdzielającą piętrzące się na południu Karpaty, na tym odcinku Beskid Niski, od ciągnącego się na północy Pogórza Ciężkowicko - Strzyżowskiego. Całe Karpaty i Pogórze, jak również Doły Jasielsko - Sanockie, zbudowane są z fliszu karpackiego. Stanowią go na przemian ułożone piaskowce ciężkowickie, łupki i margle krzemionkowe.

Gleby występujące na terenie gminy zaliczane są od II do V klasy bionitacyjnej. Na większym obszarze przeważają gleby gliniasto - iglaste. Najurodzajniejsze spotkać można w dolinach, są to nadrzeczne mady. Występują tu również gleby torfiaste, będące pozostałością polodowcowych, licznych kiedyś na terenie Dołów Jasielsko - Sanockich jeziorek.

Przez gminę przepływa Wisłoka, będąca dopływem Wisły. Źródło posiada w wododziałowym paśmie Beskidu Niskiego, powyżej wioski Radocyna. Od Kołaczyc, wody Wisłoki płyną w kierunku północnym, w stronę Pilzna, Mielca, a następnie poniżej Gawłuszowic wpływają do Wisły.
Świat roślin i zwierząt jest uboższy niż na południu w Beskidzie Niskim, powodem tego są mniejsze kompleksy leśne. Istniejące niewielkie lasy i zagajniki są resztkami po dawnych lasach porastających Doły Jasielsko - Sanockie.

Największym kompleksem leśnym w okolicach gminy jest pogórzański masyw Wzgórz Warzyckich. W poszyciu lasów można spotkać iwę, jarzębinę, dziki bez, kalinę i leszczynę. Wierzba łoza występuje w dolinach rzek i potoków, dodając uroku rozległym krajobrazom. Można również spotkać olchę, która porasta podmokłe tereny. We wspomnianych lasach, zagajnikach,a nawet na łąkach spotkać można sarny, zające. Żyją kuny, łasice, wiewiórki, popielice, piżmowce, z ptaków drapieżnych: jastrzębie, kanie, sowy. W zagajnikach bytuje drobne ptactwo: drozdy, szpaki, dzikie gołębie, kukułki, sroki, wrony, gawrony i drobne ptactwo spotykane na całym Pogórzu. Na terenach podmokłych w pobliżu wsi gnieżdżą się bociany, nad rzeką czajki, dzikie kaczki. Bogaty jest również świat owadów, motyli i chrząszczy.
Copyright © 2006-2017, Urząd Miejski w Kołaczycach