pl-en
Mapa serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej
Dziennik Ustaw Dziennik Ustaw
Monitor Polski Monitor Polski
 Zarządzenia Zarządzenia
Uchwały Uchwały
Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne
Gospodarka Komunalna Gospodarka Komunalna
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kołaczyce Plan Zagosp. Przest. GK
LGD Nowa Galicja LGD "Nowa Galicja"
Program Integracji Społecznej Program Integracji Społecznej
LGD Nowa Galicja "Program poprawy czystości
zlewni rzeki Wisłoki"
Gminny Oœrodek Kultury w Kołaczycach GOK
Orlik 2012 Orlik 2012
Wrzesień 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Imieniny:
Tomasza, Maurycego, Joachima
Polecamy
 • internetowy portal młodzieżowy

  internetowy portal młodzieżowy
  SZOK
  Świat z Okna Kołaczyc na

 • HOTSPOT FREE INTERNET

  HOTSPOT KOŁACZYCE
  GOK

 • Ciepło z Ziemi

  Ciepło z Ziemi
  KOLEKTORY SŁONECZNE
  Dopłaty na kolektory z
  Firmą ARGUS Sp. z .o.o.

 • Oœrodek szkoleniowy
  • UL. KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ 23F/U3
   31-234 KRAKÓW , MAŁOPOLSKIE

   Telefon: 12 665 33 29

   Fax: 26653329

 • Parafia Kołaczyce

  Parafia Kołaczyce
 • Gminna Biblioteka

  Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczycach
 • Ochotnicza Straż Pożarna Kołaczyce

  OSP Kołaczyce
 • MKS Ostoja Kołaczyce

  Ostoja Kołaczyce
 • ORZEŁ Bieździedza

  Orzeł BieŸdziedza
 • Telewizja Internetowa Kołaczyce

  Telewizja Internetowa Kołaczyce
 • Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach
  w Kołaczycach

  Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
  w Kołaczycach

  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
  w Bieździedzy

  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy
 • Zespół Szkół Społecznych w Krajowicach

  Zespół Szkół Społecznych w Krajowicach
 • Zespół Szkół Społecznych w Sieklówce

  Zespół Szkół Społecznych w Sieklówce
 • Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II
  w Sowinie

  Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Sowinie
 • Fundusze Europejskie

  Fundusze Europejskie
Stowarzyszenie Miłoś. Koł.

Izba muzealna

Stowarzyszenie Miłośników Kołaczyc powstało podczas pierwszego zebrania założycielskiego, które odbyło się 7 stycznia 1979 roku. Inicjatorami powołania towarzystwa była grupa entuzjastów i działaczy społecznych z Kołaczyc i Nawsia Kołaczyckiego. Uczestnicy tego zebrania wyłonili spośród siebie zarząd, w którego skład weszli mieszkańcy wywodzący się z kręgów miejscowej inteligencji, rzemieślników i rolników. Głównymi animatorami Stowarzyszenia byli: Władysław Jedziniak, Stanisław Krajewski i inni. Opracowano statut, zarejestrowano Stowarzyszenie oraz nakreślono plany i zadania bieżące i na przyszłość.

Pierwszoplanowym zadaniem, jakie wybrany zarząd postawił przed sobą, było założenie "izby pamięci". Chcąc tego dokonać, postarano się o przekazanie nie zamieszkanego budynku po byłym przedszkolu na rzecz Stowarzyszenia. Po dokonaniu pewnych starań ówczesne władze samorządowe przekazały ten budynek na siedzibę Stowarzyszenia przy równoczesnym wykorzystaniu pozostałych pomieszczeń na gromadzenie w nich eksponatów już wcześniej zebranych. Otrzymany budynek wymagał remontu. W odpowiedzi własnym nakładem sił i środków przystosowano pomieszczenia do stworzenia planowanej "izby pamięci". Zgromadzono tu ginący sprzęt dawnych i obecnych gospodarstw domowych, narzędzia i wyroby warsztatów rzemieślniczych, stroje i ubiory mieszczan, wojska, straży, instrumenty muzyczne, obrazy, zdjęcia, książki i inne unikalne znaleziska. W ciągu lat istnienia Stowarzyszenia zbiory te wzbogacane są o coraz to nowe okazy. Izba pamięci jest często zwiedzana przez wycieczki szkolne i pojedyncze osoby. Ocena zbiorów jest dokumentowana pochlebnymi wpisami do książki pamiątkowej.

Drugim ważnym zadaniem, jakie postawiło przed sobą Stowarzyszenie, była budowa pomnika ku czci rodaków poległych i pomordowanych w obu wojnach światowych. Pomnik taki dzięki ofiarności miejscowego społeczeństwa oraz kołaczycan zamieszkałych w kraju i za granicą został uroczyście odsłonięty w 1986 roku. Realizują zadania statutowe kolejne, po sobie następujące zarządy: prowadzone więc odczyty i prelekcje dla mieszkańców i młodzieży w szkołach regionu o tematyce związanej z wiedzą o kulturze, dziejach i ludziach, ich czynach w ubiegłych czasach. Roztoczono opiekę nad pomnikami, kapliczkami i figurami przydrożnymi, rozsianymi po całej okolicy. Stowarzyszenie brało czynny udział i było organizatorem obchodów jubileuszu 650 - lecia nadania praw miejskich przez króla Kazimierza Wielkiego oraz 80 rocznicy wymarszu strzelców kołaczyckich do legionów Józefa Piłsudskiego. Rocznice te zostały udokumentowane wmurowanymi tablicami pamiątkowymi oraz wydawnictwami książkowymi. Dbając o rozwój gospodarczy, Stowarzyszenie stale współpracuje z Radą Sołecką przy opracowaniu planów, równocześnie wspomagając ją własnym doświadczeniem. Członkowie i Zarząd Stowarzyszenia utrzymują stałe kontakty z miejscowym Domem Kultury, włączając się w organizowanie imprez lokalnych oraz uroczystości rocznicowych związanych ze świętami narodowymi. Obecnie sekretarzem Stowarzyszenia Miłośników Kołaczyc jest Zenon Jedziniak.
Copyright © 2006-2017, Urząd Miejski w Kołaczycach