pl-en
Mapa serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej
Dziennik Ustaw Dziennik Ustaw
Monitor Polski Monitor Polski
 Zarządzenia Zarządzenia
Uchwały Uchwały
Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne
Gospodarka Komunalna Gospodarka Komunalna
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kołaczyce Plan Zagosp. Przest. GK
LGD Nowa Galicja LGD "Nowa Galicja"
Program Integracji Społecznej Program Integracji Społecznej
LGD Nowa Galicja "Program poprawy czystości
zlewni rzeki Wisłoki"
Gminny Oœrodek Kultury w Kołaczycach GOK
Orlik 2012 Orlik 2012
Wrzesień 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Imieniny:
Tomasza, Maurycego, Joachima
Polecamy
 • internetowy portal młodzieżowy

  internetowy portal młodzieżowy
  SZOK
  Świat z Okna Kołaczyc na

 • HOTSPOT FREE INTERNET

  HOTSPOT KOŁACZYCE
  GOK

 • Ciepło z Ziemi

  Ciepło z Ziemi
  KOLEKTORY SŁONECZNE
  Dopłaty na kolektory z
  Firmą ARGUS Sp. z .o.o.

 • Oœrodek szkoleniowy
  • UL. KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ 23F/U3
   31-234 KRAKÓW , MAŁOPOLSKIE

   Telefon: 12 665 33 29

   Fax: 26653329

 • Parafia Kołaczyce

  Parafia Kołaczyce
 • Gminna Biblioteka

  Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczycach
 • Ochotnicza Straż Pożarna Kołaczyce

  OSP Kołaczyce
 • MKS Ostoja Kołaczyce

  Ostoja Kołaczyce
 • ORZEŁ Bieździedza

  Orzeł BieŸdziedza
 • Telewizja Internetowa Kołaczyce

  Telewizja Internetowa Kołaczyce
 • Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach
  w Kołaczycach

  Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
  w Kołaczycach

  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
  w Bieździedzy

  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy
 • Zespół Szkół Społecznych w Krajowicach

  Zespół Szkół Społecznych w Krajowicach
 • Zespół Szkół Społecznych w Sieklówce

  Zespół Szkół Społecznych w Sieklówce
 • Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II
  w Sowinie

  Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Sowinie
 • Fundusze Europejskie

  Fundusze Europejskie
Inwestycje 2011
Inwestycje 2011 Inwestycje 2011 rok. (HTML) Inwestycje 2011 rok. (pdf)

INWESTYCJE W GMINIE KOŁACZYCE  W  2011 r.

 

I. Kompleksowy remont i konserwacja zabytkowego Zespołu Kościoła Parafialnego Trójcy Świętej w Bieździedzy

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Gminy Kołaczyce

 

Informacje ogólne o projekcie

 

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ROBÓT REMONTOWO-KONSERWACYJNYCH

 

LP

Wyszczególnienie zadań

 

 

Wartość brutto (zł.)

1.    ZAGOSPODAROWANIE  TERENU WOKÓŁ KOŚCIOŁA

1.1

Nawierzchnie utwardzone i tereny zielone.

 

 

432 649,78

 

Razem

 

 

432 649,78

2.  DZWONNICA KOŚCIELNA-REKONSTRUKCJA,

RENOWACJA I KONSERWACJA

2.1

Konserwacja ścian fundamentowych.

 

 

25 729,32

2.2

Rekonstrukcja, renowacja i konserwacja elewacji

 

 

442 843,9

2.3

Rekonstrukcja, renowacja i konserwacja powierzchni ścian wewnątrz dzwonnicy.

 

 

64 215,38

2.4

Rekonstrukcja, renowacja i konserwacja schodów i stropów drewnianych.

 

 

52 764,22

2.5

Stolarka okienna, zabezpieczenie otworów siatkami.

 

 

18 348,02

 

Razem

 

 

603 900 84

3. OGRODZENIE KOŚCIELNE – REKONSTRUKCJA,

RENOWACJA I KONSERWACJA

3.1

Rekonstrukcja, renowacja i konserwacja muru ogrodzeniowego..

 

 

656 490,91

3.2

Rekonstrukcja, renowacja i konserwacja bramki w murze od strony południowej.

 

 

71 216,08

3.3

Elementy ślusarsko-kowalskie.

 

 

10 221.1

 

Razem

 

 

737 928,09

 

OGÓŁEM ROBOTY REMONTOWO-KONSERWATORSKIE

 

 

 

1 774 478,68

 

Wartość opracowania dokumentacji konserwatosko-technicznej, dokumentacji aplikacyjnej oraz koszty  nadzoru inwestorskiego i promocji projektu:  76 860,00 (PLN)

Całkowita wartość projektu: 1 851 338,68  (PLN)

 

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 573 637,87 (PLN)[85%]

Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Kołaczyce : 34 160,00 (PLN)

Kwota wkładu własnego  Parafii : 243 540,81  (PLN).

Okres realizacji projektu  30 marzec 2009 do 30 październik 2011 roku.

 

                                      Wieś Bieździedza to miejscowość z długą historią, po raz pierwszy została odnotowana w dokumencie z lat 1123-1125 r., należała wtedy do klasztoru tynieckiego. Parafia została erygowana przed 1326 r. Już w 1320 r. czynny był pierwszy kościół drewniany, który w 1374 r. uległ zniszczeniu, najprawdopodobniej został spalony. W latach 1402-1409 został wybudowany nowy kamienny kościół stojący do dziś.

                   Kościół gotycki z kamienia ciosowego pod wezwaniem Trójcy Świętej i patronatem Świętej Jadwigi Śląskiej w Bieździedzy należy do najcenniejszych zabytków późnogotyckiej architektury w południowo wschodniej Polsce -  w rejestrze zabytków pod pozycja A-79/54 wymienione są następujące obiekty z kompleksu kościelnego : Kościół parafialny , datowanie 1450 rok, Dzwonnica kościoła , datowanie 1450 rok, Ogrodzenie kościoła , datowanie 1887 rok, Bramka kościelna, datowanie 1750-1799 rok, Obelisk Nowakowskiego, datowanie 1839 rok.

                   Projekt realizowany w ramach RPO WP to kontynuacja kompleksowej renowacji tego cennego kompleksu zabytkowego. W latach 2000 - 2005 wykonano rekonstrukcje, renowację i konserwację kamiennych elewacji zewnętrznych i detali architektonicznych. W latach 2006 do 2008 wyremontowano instalację elektryczną oraz wykonano centralne ogrzewanie. W roku 2009 został wykonany bardzo duży zakres prac konserwatorsko-renowacyjnych wystroju wnętrza sfinansowanych z dotacji w wysokości 90 000,00 zł (w tym; 30.000 – Urząd Marszałkowski, 60.000- Wojewódzki Konserwator Zabytków) i przy wkładzie środków własnych parafii w wysokości 115 000,00 zł. Były to Konserwacja oraz renowacja prezbiterium ,ołtarza głównego i ambony, konserwacja oraz  renowacja figury Ukrzyżowania z Aniołem Stróżem i Stacje (14) drogi krzyżowej oraz konserwacja i renowacja z poszerzeniem empory ("chóru")oraz malowanie nawy głównej. W roku 2010 wykonano konserwację oraz renowację ołtarza bocznego Serca Pana Jezusa, która sfinansowana została przez Urząd Marszałkowski w wysokości 40.000 zł oraz przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 20.000 zł. Obecnie trwają prace renowacyjne przy ołtarzu bocznym Świętego Józefa.

 

II. "Remont pomieszczeń podpiwniczenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krajowicach zniszczonych wskutek powodzi"

1.   Termin realizacji inwestycji: 20.12.2010 r.÷15.03.2011 r.

 1. Wartość inwestycji:  67 223,73 zł
 2. Wykonawca: Usługi Budowlane KOZBUD Krzysztof Kozioł 38-305 Lipinki 357

4. Dofinansowanie: 20 276,00 zł ze środków MEN (z 0,6 % rezerwy likwidacji szkód w szkołach).

 

III. "Remont pomieszczeń podpiwniczenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach zniszczonych wskutek powodzi"

1.   Termin realizacji inwestycji: 23.12.2010 r.÷15.03.2011 r.

 1. Wartość inwestycji:  61 499,70 zł
 2. Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kołaczycach, 38-213 Kołaczyce ul. Burmistrza Wiejowskiego 1

4. Dofinansowanie: 33 849,00 zł ze środków MEN (z 0,6 % rezerwy likwidacji szkód w szkołach).

IV. "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bieździedza (Górka) i Bieździadka (Kamieniec)"

1.   Termin realizacji inwestycji: 27.04÷30.06.2011 r.

2. Wartość inwestycji:  38 574,15 zł

 1. Wykonawca: ELMATUS II Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Adam Szpak, Nawsie Kołaczyckie 16, 38-213 Kołaczyce

 

 

V. "Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 73 i chodnika dla pieszych w m. Kołaczyce"

1.   Termin realizacji inwestycji: 14.12.2010 r.÷30.04.2011 r.

2. Wartość inwestycji: 115 659,70 zł

 1. Wykonawca: Usługowy Zakład Elektroinstalatorski Krzysztof Szczyrba, 38-213 Kołaczyce, ul. Rynek 5

VI. "Remont i rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej w Kołaczycach i Bieździadce"

 

- "Remont i rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej w Kołaczycach"

1.   Termin realizacji inwestycji: 20.04 ÷ 31.09.2011 r.

 1. Wartość inwestycji:  264 574,23 zł
 2. Wykonawca: Usługi Ogólno-Budowlane Tadeusz Ochałek 38-214 Bieździedza 233

4. Dofinansowanie: 251 000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 

      oś 3 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

 

- "Remont i rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej w Bieździadce"

1.   Termin realizacji inwestycji: 20.04 ÷ 31.07.2011 r.

 1. Wartość inwestycji:  140 319,75 zł
 2. Wykonawca: Usługi Budowlane KOZBUD Krzysztof Kozioł 38-305 Lipinki 357

 

 

 

 

VII. " Remont Domu Ludowego w Nawsiu Kołaczyckim – etap II"

1.   Termin realizacji inwestycji: 07.03÷30.06.2011 r.

 1. Wartość inwestycji:  23 854,00 zł 
 2. Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kołaczycach, 38-213 Kołaczyce, ul. Burmistrza Wiejowskiego 1

Zadanie wykonano w ramach Funduszu Sołeckiego na 2011 r.

 

VIII. "Remont przejścia dla pieszych i studni chłonnej przy drodze wewnętrznej koło budynku szkoły w Krajowicach"

1.   Termin realizacji inwestycji: 24.05 ÷ 29.07.2011 r.

 1. Wartość inwestycji:  14 174,84 zł 
 2. Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kołaczycach, 38-213 Kołaczyce ul. Burmistrza Wiejowskiego 1

Zadanie wykonano w ramach Funduszu Sołeckiego na 2011 r.

 

 

IX. "Remont sanitariatów w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach"

1.   Termin realizacji inwestycji: 18.08÷30.11.2011 r.

 1. Wartość inwestycji:  127 611,02 zł
 2. Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kołaczycach, 38-213 Kołaczyce ul. Burmistrza Wiejowskiego 1

4. Dofinansowanie: 75 000,00 zł ze środków MEN (z 0,6 % rezerwy z tytułu dofinansowania remontów bieżących).

 

 

X. "Budowa wiaty z paleniskiem do grilla w Lublicy – etap I".

1.   Termin realizacji inwestycji: 11.08 ÷ 30.11.2011 r.

 1. Wartość inwestycji:  9 000,00 zł 
 2. Wykonawca: WIKA-DREW Zbigniew Jędrusik, Lubla 33, 38-130 Frysztak

Zadanie wykonano w ramach Funduszu Sołeckiego na 2011 r.

 

 

XI. Wykonanie prac renowacyjno-odtworzeniowych na Cmentarzu Wojennym nr 38 w Kołaczycach.

1.   Termin realizacji inwestycji: 02.08÷15.11.2011 r.

 1. Wartość inwestycji:  60 296,93 zł
 2. Wykonawca: Usługi Remontowo-Budowlane Antoni Jurowski 38-232 Krempna 67

4. Dofinansowanie: 40 000,00 zł ze środków Wojewody Podkarpackiego; 20 000,00 zł z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie.

 

XII. Ścieżka edukacyjno-ekologiczna; nazwa przedsięwzięcia: "Odtworzenie historycznych miejsc związanych z funkcjonowaniem wodociągu w Kołaczycach w ramach Ekologicznej Ścieżki Edukacyjnej".

 

Obecnie na terenie naszej gminy realizowana jest ścieżka edukacyjno -ekologiczna, której długość będzie wynosiła ok. 9 km. Koncepcja utworzenia ww. ścieżki powstała pod wpływem  występowania na terenie Gminy Kołaczyce, unikatowych na skalę europejską, zabytkowych urządzeń wodociągowych pochodzących  z 1910 r. Prace związane z realizacją ścieżki trwają od miesiąca września i  zakończą się w grudniu 2011 r. Całkowity koszt zadania będzie wynosił – 40.704,38 zł,  w tym kwota dofinansowania z WFOŚ i GW w Rzeszowie będzie wynosiła - 28.493,06  zł.

 

XIII. Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej "Przebudowy budynku Izby Muzealnej w Kołaczycach"  

 1. Wartość projektu: 22 999,00 zł
 2. Projektant: Edward Szczepański  38-213 Kołaczyce, Nawsie Kołaczyckie 306 A

 

XIV. Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej "Odbudowy mostu w miejscowości Lublica w ciągu drogi gminnej Nr 113409 R Lublica –Rzeki w km 2+430"  

 1. Wartość projektu: 30 750,00 
 2. Projektant: Usługi Projektowo-Wdrożeniowe "PROJEKT" 35-328 Rzeszów, ul. Przybosia 2

 

XV. Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej "Budowy targowiska stałego "Mój Rynek" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Kołaczycach"  

 1. Wartość projektu: 39 975,00 zł
 2. Projektant: Autorska Pracownia Architektury Paweł Potempa, ul. Czackiego 5, 38-200 Jasło

 

Inwestycje i remonty dróg zrealizowane w 2011 r.

 

 

I. Przebudowa drogi gminnej Nr 113401R Kołaczyce - Sowina. Etap I.

Inwestycja obejmowała: - generalną przebudowę nawierzchni na odcinku 0+000 - 0+506 wraz z poszerzeniem jezdni, wykonaniem kanalizacji deszczowej, przebudowę przepustów i zjazdów, wykonaniem chodnika na odcinku 374,8 m, wykonaniem dwóch wyniesionych przejść dla pieszych i sygnalizacji świetlnej oraz oznakowaniem oraz przebudowa sieci teletechnicznej i energetycznej.

- w km 1+755 - 3+640 wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami, przebudowę przepustów, zjazdów oraz odwodnienia liniowego i barier energochłonnych.

- w km 3+640 - 4+651 wykonano nakładkę bitumiczną, pobocza oraz udrożniono rowy odwadniające przepusty i zjazdy do posesji.

 

Wykonawcy robót:

        - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych sp. z o.o. w Jaśle - roboty

           budowlane dot. przebudowy drogi

        - Łączbud sp. z o.o. w Rzeszowie - przebudowa sieci teletechnicznej i

          energetycznej

Całkowita wartość projektu - 2 151 145,27 zł w tym  -  dofinansowanie ze środków RPO WP - 1 182 477,88 zł

 

II. Przebudowa drogi gminnej Bieździedza - Turczyn nr 113404R w km 0+000 - 1+000, etap I. 

Zakres robót - wykonanie podbudowy dolnej i górnej z kruszyw oraz jezdni z betonu asfaltowego, poboczy dwustronnych, odmulenia rowów, przepustów i zjazdów.

- wartość całkowita - 433 784,80 zł

- wartość robót - 425 284,80 zł

- dofinansowanie z "Wieloletniego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata

   2008 - 2011" - 213 500 zł

Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych sp. z o.o. w Jaśle

 

III. Odbudowa drogi gminnej nr 113407R Bieździedza - Łazy w km 1+475 - 2+375

Zakres robót - likwidacja przełomów, wykonanie sączków, przebudowa  przepustów,  zjazdów, wykonanie podbudowy dolnej i górnej oraz nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego, utwardzenie poboczy, udrożnienie rowów, oznakowanie.

- wartość całkowita zadania - 521 330,81 zł

- wartość robót - 511 130,81 zł

- dofinansowanie ze środków MSWiA - 484 840,59 zł

Wykonawcy robót:

-"DROGBUD" Podkarpacki Holding Budowy sp. z o.o. w Strzyżowie na kwotę -

   34 788,71 zł

-  Jasielskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych w Jaśle - 476 342,10 zł

 

IV. Odbudowa drogi gminnej Nr 113411R Sieklówka Magazyn - Zacisze w km 0+000 - 1+800

Zakres robót - wykonanie podbudowy dolnej i górnej, przebudowa przepustów i zjazdów, wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego wraz z utwardzeniem poboczy na długości 1500 m, udrożnienie rowów na długości 1800 m, montaż barier energochłonnych i oznakowania. 

Wartość zadania : 997 646,81 zł

Wartość robót 986 646,81 zł

dofinansowanie ze środków MSWiA - 977 335,00 zł

Wykonawca robót : Jasielskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych w Jaśle

 

Remonty dróg (do 31.10.2011):

 

1.  Remont drogi Lublica - Rzeki nr 113409R w km 0+425 - 0+745 - wykonanie

     nawierzchni bitumicznej - 1370 m2 - 66 084,21 zł

2.  Remont drogi ul. Łąkowa w Kołaczycach- wyłożenie płytami JOMO na odcinku 90

      mb -  18 627,13 zł 

3.   Remont drogi wewnętrznej w Bieździadce "do Kuliga" - 7 805,54 zł

4.   Naprawa i zabezpieczenie osuwiska przy drodze Lublica - Rzeki - 7 554,81 zł

5.   Remont odcinka drogi nr 249 (obręb Dolna) w Sieklówce - 6.793,57 zł

6.   Wykonanie rowów przy drogach w Sieklówce - 8 606,65 zł

7.   Wykonanie przyczółka żelbetowego (zabezpieczenie przepustu) w Sowinie przy

      drodze gminnej Kołaczyce - Sowina - 10 725,80 zł

8.   Zabezpieczenie osuwiska przy drodze wewnętrznej (ul. Miodowa) w Kołaczycach

      - 17 146,31 zł 

9.   Remont drogi wewnętrznej w Bieździadce - Równie - 9 346,00 zł

10. Remont drogi wewnętrznej "Stara Droga" w Bieździadce w ramach funduszu

      sołeckiego - 13 838,50 zł 

11. Remont drogi wewnętrznej "do zbiornika p.poż" Bieździadka - Góry w ramach

      funduszu  sołeckiego - 9 998,21 zł

12. Udrożnienie rowów przy drodze Sowina - Buczyna w ramach funduszu

      sołeckiego - 13 485,29 zł

13. Udrożnienie rowów przy drogach Sowina - Rzym - Folwark, Szubienice w ramach

      funduszu  sołeckiego - 9 997,99 zł

14. Odmulenie rowów przy drogach wewnętrznych w Sieklówce w ramach funduszu sołeckiego - 7 998,26 zł

 

Zestawienie wykonanych prac związanych z rozbudową infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w roku 2011.

 

Wykonanie kanalizacji sanitarnej - rozbudowa wraz z przyłączami.

 

Na podstawie zawartej umowy z art. 4 ust. 8 Zakład Gospodarki Komunalnej do końca września wykonał  311 mb. kolektorów głównych kanalizacji fi 200 mm oraz 202,50 fi 160 mm, przyłączono 10 budynków mieszkalnych i 2 budynki użyteczności publicznej. Wartość prac wyniosła: 91 095,07 zł. z tego robocizna 61 995,07 zł. brutto, materiał powierzony przez gminę 29 100,00 zł. brutto.

Z uwagi na fakt, że wartość robocizny zbliżyła się do 14 000 EURO, a do wykonania pozostało jeszcze około 12 przyłączy i do ułożenia około 600 mb. kanalizacji, został ogłoszony przetarg na wykonawstwo wraz z materiałem.

Przetarg wygrał Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kołaczycach na kwotę 55 461,14 zł. brutto.  Dnia 7 października 2011 r. została zawarta umowa na wykonawstwo.

 

Wykonanie wodociągu – rozbudowa wraz z przyłączami.

 

Według stanu na dzień 31 października 2011r. na terenie gminy wykonano około 310 mb. wodociągu od fi 32mm do fi 160 mm.

Przyłączono 4 budynki mieszkalne.

 

Copyright © 2006-2017, Urząd Miejski w Kołaczycach