pl-en
Mapa serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej
Dziennik Ustaw Dziennik Ustaw
Monitor Polski Monitor Polski
 Zarządzenia Zarządzenia
Uchwały Uchwały
Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne
Gospodarka Komunalna Gospodarka Komunalna
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kołaczyce Plan Zagosp. Przest. GK
LGD Nowa Galicja LGD "Nowa Galicja"
Program Integracji Społecznej Program Integracji Społecznej
LGD Nowa Galicja "Program poprawy czystości
zlewni rzeki Wisłoki"
Gminny Oœrodek Kultury w Kołaczycach GOK
Orlik 2012 Orlik 2012
Wrzesień 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Imieniny:
Tomasza, Maurycego, Joachima
Polecamy
 • internetowy portal młodzieżowy

  internetowy portal młodzieżowy
  SZOK
  Świat z Okna Kołaczyc na

 • HOTSPOT FREE INTERNET

  HOTSPOT KOŁACZYCE
  GOK

 • Ciepło z Ziemi

  Ciepło z Ziemi
  KOLEKTORY SŁONECZNE
  Dopłaty na kolektory z
  Firmą ARGUS Sp. z .o.o.

 • Oœrodek szkoleniowy
  • UL. KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ 23F/U3
   31-234 KRAKÓW , MAŁOPOLSKIE

   Telefon: 12 665 33 29

   Fax: 26653329

 • Parafia Kołaczyce

  Parafia Kołaczyce
 • Gminna Biblioteka

  Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczycach
 • Ochotnicza Straż Pożarna Kołaczyce

  OSP Kołaczyce
 • MKS Ostoja Kołaczyce

  Ostoja Kołaczyce
 • ORZEŁ Bieździedza

  Orzeł BieŸdziedza
 • Telewizja Internetowa Kołaczyce

  Telewizja Internetowa Kołaczyce
 • Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach
  w Kołaczycach

  Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
  w Kołaczycach

  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
  w Bieździedzy

  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy
 • Zespół Szkół Społecznych w Krajowicach

  Zespół Szkół Społecznych w Krajowicach
 • Zespół Szkół Społecznych w Sieklówce

  Zespół Szkół Społecznych w Sieklówce
 • Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II
  w Sowinie

  Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Sowinie
 • Fundusze Europejskie

  Fundusze Europejskie
Początki Kołaczyc
Od najdawniejszych czasów ludy nawiązywały kontakty prowadząc wymianę handlową linią Dunajca, Popradu, Wisłoki, Jasiołki, a dalej przez przełęcze górskie. Pewne archeologiczne dowody pobytu gromad ludzkich w dolinie Wisłoki pochodzą dopiero ze środkowej epoki kamienia mezolitu około 9000 - 25000 lat p.n.e. Pierwsze nie budzące wątpliwości ślady zasiedlania terenu Kołaczyc pochodzą z epoki neolitu. Wówczas pojawiły się tu grupy ludzkie prowadzące osiadły, kopieniacko - hodowlany tryb życia. Jako daty ramowe tego wydarzenia możemy przyjąćczas pomiędzy 3500 - 2500 lat p.n.e. Wydaje się, że dużą rolę w tej kolonizacji dorzecza Wisłoki odegrały plemiona dwu wielkich neolitycznych jednostek kulturuwych, a mianowicie kultury pucharów lejowatych oraz ceramiki sznurowej.

Na początku epoki neolitu nastąpiły na Podkarpaciu wielkie przeobrażenia gospodarcze, na miejsce zbieractwa i łowiectwa pojwaia się prymitywna uprawa roli, kopieniactwo i hodowla bydła. Zmieniły się też narzędzia, narodziło się garncarstwo, tkactwo i inne przemysły domowe. Rozwój rzemiosł związany był z napływem nowych fal ludności z południa przez Bramę Morawską. Ludność osiedlała się tylko na glebach urodzajnych. Ceramika na tych terenach to ceramika wstęgowa ,a później promienista. Po epoce neolitu następuje epoka brązu, a w niej kultura łużycka(1300 - 300 lat p.n.e.). Z czasów tej kultury pojawiają się znaleziska w regionie jasielskim, w obrębie którego leżą Kołaczyce. W pierwszych stuleciach naszej ery w dzisiejszej okolicy Kołaczyc istniało osadnictwo. Ludność miała kontakty z Imperium Rzymskim, o czym świadczą znaleziska monet rzymskich w okolicy Kołaczyc. Środowisko geofizyczne, w tym wypadku dolina Wisłoki, stanowi naturalne tło rozwojów ludów, tutaj się osiedlających.

U progu państwowości polskiej w dolinie Wisłoki istniały już liczne osady, stąd drogi biegnące z północy na południe nabrały większego znaczenia. Miasteczka powiatu jasielskiego, które powstały z osad rozłożyły się wdłuż głównych szlaków komunikacyjnych, przebiegających prawie równolegle do Wisłoki. Był to najważniejszy szlak, łączący północno - wschodnie ziemie Polski z Węgrami, a zarazem na pewnym odcinku pokrywający się z drogą ruską, która biegła w kierunku Sanoka na Ruś. Szlak ten zaciążył na rozplanowaniu miast, których zabudowa była wyraźnie dostosowana do dróg przelotowych. Gęsta sieć osad wiejskich, powstałychw wyniku kolonizacji, niewątpliwie oddziałała na zorganizowanie życia miejskiego w Brzostku i Kołaczycach. Przed wojną część historyków uważała, że miasta nasze powstały w wyniku kolonizacji na prawie niemieckim pojedynzcym aktem lokacji. Była to tzw. teoria kolonialna. Lecz krytyka tej teorii zrodziła się jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym. Zwolenników zyskała sobie tzw. teoria targowa. W oparciu o liczne osady targowe szerzyło się przekonanie, że czynnikiem miastotwórczym był handel.

Nowa historiografia marksistowska traktuje miasto jako prodykt postępu w społecznym podziale pracy, główny czynnik miastotwórczy widziała w produkcji rzemieślniczej. Podgrodzia, a nie osady targowe, miały dać początek miastom. I ta teoria, mająca dużo słuszności, jest w niektórych wypadkach nadużywana do zbyt pospiesznych uogólnień. Podsumowując teorie przedstawione wyżej"(...) traktujemy dziś nasze miasta nie jako twór przyniesiony przez obcych w gotowej formie, lecz jako rezultat rodzimej ewolucji gospodarczej i socjalnej.
Copyright © 2006-2017, Urząd Miejski w Kołaczycach