pl-en
Mapa serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej
Dziennik Ustaw Dziennik Ustaw
Monitor Polski Monitor Polski
 Zarządzenia Zarządzenia
Uchwały Uchwały
Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne
Gospodarka Komunalna Gospodarka Komunalna
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kołaczyce Plan Zagosp. Przest. GK
LGD Nowa Galicja LGD "Nowa Galicja"
Program Integracji Społecznej Program Integracji Społecznej
LGD Nowa Galicja "Program poprawy czystości
zlewni rzeki Wisłoki"
Gminny Oœrodek Kultury w Kołaczycach GOK
Orlik 2012 Orlik 2012
Wrzesień 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Imieniny:
Tomasza, Maurycego, Joachima
Polecamy
 • internetowy portal młodzieżowy

  internetowy portal młodzieżowy
  SZOK
  Świat z Okna Kołaczyc na

 • HOTSPOT FREE INTERNET

  HOTSPOT KOŁACZYCE
  GOK

 • Ciepło z Ziemi

  Ciepło z Ziemi
  KOLEKTORY SŁONECZNE
  Dopłaty na kolektory z
  Firmą ARGUS Sp. z .o.o.

 • Oœrodek szkoleniowy
  • UL. KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ 23F/U3
   31-234 KRAKÓW , MAŁOPOLSKIE

   Telefon: 12 665 33 29

   Fax: 26653329

 • Parafia Kołaczyce

  Parafia Kołaczyce
 • Gminna Biblioteka

  Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczycach
 • Ochotnicza Straż Pożarna Kołaczyce

  OSP Kołaczyce
 • MKS Ostoja Kołaczyce

  Ostoja Kołaczyce
 • ORZEŁ Bieździedza

  Orzeł BieŸdziedza
 • Telewizja Internetowa Kołaczyce

  Telewizja Internetowa Kołaczyce
 • Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach
  w Kołaczycach

  Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
  w Kołaczycach

  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
  w Bieździedzy

  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy
 • Zespół Szkół Społecznych w Krajowicach

  Zespół Szkół Społecznych w Krajowicach
 • Zespół Szkół Społecznych w Sieklówce

  Zespół Szkół Społecznych w Sieklówce
 • Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II
  w Sowinie

  Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Sowinie
 • Fundusze Europejskie

  Fundusze Europejskie
Okres rozbiorów
Po pierwszym rozbiorze Polski ziemia jasielska, a wraz z nią Kołaczyce, przeszły pod panowanie austriackie. Rząd austriacki zniósł opactwo w Tyńcu. Zasadniczo pierwszy rozbiór Polski nie wniósł w życie gospodarcze Kołaczyc poważniejszych zmian. Regres w jego rozwoju wprowadziły dopiero walki konfederatów barskich z Rosją.

W 1799 roku Kołaczyce zostały wraz z innymi wsiami sprzedane za 80 000 florenów 59 koron Karolowi Ederowi, Janowi dwojga imion Jakubowi baronowi Boesnerowi i Friesowi. Towarszystwo to następnie odsprzedało Kołaczyce i Nawsie wraz z innymi wsiami Achillesowi Johannotowi za 80000 zł w 1811 roku. W ten sposób Kołaczyce stały się miastem prywatnym. Wielkie wydarzenia historyczne, jak powstanie listopadowe, powstanie chłopskie Jakuba Szeli, powstanie styczniowe, nie przeszły bez echa przez teren Kołaczyc.

W roku 1848 w Jaśle utworzono Radę Narodową dla całego obwodu jasielskiego. Do Rady wchodził też mieszkaniec Kołaczyc - Niezgoda. Najwięcej z Wiosny Ludów skorzystali chłopi, którzy 15 maja 1848 roku przestali odrabiać pańszczyznę. Gdy wybuchło powstanie styczniowe, nie brakło w nim również mieszkańców Kołaczyc. Dwunastu ochotników przedarło się przez granicę, aby brać udział w walkach. W połowie XIX wieku nawiedziła tutejsze tereny ostatnia w południowej Polsce epidemia cholery. Przyczyną zarazy był głód spowodowany klęskami żywiołowymi, nieurodzajnymi latami, wylewami rzek, pomorem inwentarza. Do dnia dzisiejszego w Kołaczycach i okolicach znajdują się choleryczne cmentarze.

Po przegranej wojnie z Prusami, Austria przekształciła się w monarchię dualistyczną (austro - węgierską). Dla Polaków ustanowiono Sejm Krajowy we Lwowie. Do szkolnictwa, urzędów i sądów wprowadzono język polski. Kołaczyce w tym czasie utraciły znaczenie na rzecz Jasła i Frysztaka, które to miejscowości otrzymały połączenie kolejowe z Rzeszowem. W tym czasie w Kołaczycach prowadzono wiercenia w celu poszukiwania ropy naftowej, lecz niestety na jej złoża nie natrafiono. Liczba mieszkańców Kołaczyc wykazuje w drugiej połowie XIX wieku tendencje spadkowe. Przyczyną tego jest emigracja do Ameryki. Wyjeżdżała przeważnie ludność utrzymująca się z rolnictwa. Od 1963 roku zaczęli osiadać w Kołaczycach Żydzi, którzy do tego roku nie mieli do miasteczka wstępu ze względu na panujące nastroje antysemickie. Na początku XIX wieku była już w Kołaczycach straż ogniowa, poczta, telegraf, lekarz i apteka. W 1903 roku zaczęto budowę nowego kościoła. Podczas I wojny światowej Kołaczyce były terenem ciągłych przemarszów wojsk rosyjskich. Zatrzymywały się one w miasteczku, zajmowały ważniejsze budynki, rekwirowały żywność i paszę dla koni.

W 1915 roku Kołaczyce pozostawały w rękach Rosjan. Budynek szkolny zamieniono na szpital. Najwięcej wojsk rosyjskich przeszło przez Kołaczyce w marcu i kwietniu 1915 roku. 2 maja 1915 roku zaczęła się pod Gorlicami niemiecko - austriacka ofensywa przeciw Rosjanom. Wojska powoli przemieściły się w kierunku Kołaczyc. Od pocisków armatnich spaliły się 42 budynki, pożar zniszczył częściowo budynek szkolny. Została uszkodzona również wieża kościelna, pięć witraży i dach na kaplicy. W wyniku I wojny światowej na jej różnych frontach zginęło 34 mieszkańców Kołaczyc.
Copyright © 2006-2017, Urząd Miejski w Kołaczycach