pl-en
Mapa serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej
Dziennik Ustaw Dziennik Ustaw
Monitor Polski Monitor Polski
 Zarządzenia Zarządzenia
Uchwały Uchwały
Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne
Gospodarka Komunalna Gospodarka Komunalna
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kołaczyce Plan Zagosp. Przest. GK
LGD Nowa Galicja LGD "Nowa Galicja"
Program Integracji Społecznej Program Integracji Społecznej
LGD Nowa Galicja "Program poprawy czystości
zlewni rzeki Wisłoki"
Gminny Oœrodek Kultury w Kołaczycach GOK
Orlik 2012 Orlik 2012
Wrzesień 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Imieniny:
Tomasza, Maurycego, Joachima
Polecamy
 • internetowy portal młodzieżowy

  internetowy portal młodzieżowy
  SZOK
  Świat z Okna Kołaczyc na

 • HOTSPOT FREE INTERNET

  HOTSPOT KOŁACZYCE
  GOK

 • Ciepło z Ziemi

  Ciepło z Ziemi
  KOLEKTORY SŁONECZNE
  Dopłaty na kolektory z
  Firmą ARGUS Sp. z .o.o.

 • Oœrodek szkoleniowy
  • UL. KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ 23F/U3
   31-234 KRAKÓW , MAŁOPOLSKIE

   Telefon: 12 665 33 29

   Fax: 26653329

 • Parafia Kołaczyce

  Parafia Kołaczyce
 • Gminna Biblioteka

  Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczycach
 • Ochotnicza Straż Pożarna Kołaczyce

  OSP Kołaczyce
 • MKS Ostoja Kołaczyce

  Ostoja Kołaczyce
 • ORZEŁ Bieździedza

  Orzeł BieŸdziedza
 • Telewizja Internetowa Kołaczyce

  Telewizja Internetowa Kołaczyce
 • Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach
  w Kołaczycach

  Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
  w Kołaczycach

  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
  w Bieździedzy

  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy
 • Zespół Szkół Społecznych w Krajowicach

  Zespół Szkół Społecznych w Krajowicach
 • Zespół Szkół Społecznych w Sieklówce

  Zespół Szkół Społecznych w Sieklówce
 • Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II
  w Sowinie

  Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Sowinie
 • Fundusze Europejskie

  Fundusze Europejskie
2012-2

Turniej Piłkarski

2012-09-07

W sobotę 04.08.2012 r. na kompleksie sportowym „Moje Boisko Orlik 2012” w Kołaczycach odbyły się eliminacje powiatowe „Turnieju Piłkarskiego Dzikich Drużyn z Podkarpacia 2012 pod patronatem eurodeputowanego Tomasza Poręby” o puchar Senator RP Alicji Zając i Posła na Sejm RP Bogdana Rzońcy. Po zaciętej grze laur zwycięstwa przypadł ekipie FC Kiepscy...

P1090707.JPG 
turniej_pilki_noznej_001.JPG 
turniej_pilki_noznej_002.JPG 
turniej_pilki_noznej_003.JPG 
turniej_pilki_noznej_004.JPG 

 • pełna informacja

Dofinansowanie własna firma

2012-08-30
logo Nowa Galicja.JPG

Wnioski o dofinansowanie

Od 17 września 2012r. rolnicy oraz osoby chcące założyć lub rozwinąć swoją firmę mogą składać wnioski o dofinansowanie do Stowarzyszenia pn. LGD Nowa Galicja

Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkania informacyjne prowadzone przez eksperta, które odbędą się w gminach należących do LGD Nowa Galicja od 3 do 7 września 2012r.!!!!...

 • pełna informacja

Konsul Honorowy

2012-08-28

W dniu 25 sierpnia 2012 roku gościł w naszej gminie Konsul Honorowy Rzeczpospolitej Polskiej w Austrii z siedzibą w Grazu dr Gerold ORTNER wraz z Małżonką oraz z inż. Peterem SIXL . Obaj Panowie są członkami Austriackiego Czarnego Krzyża.

Głównym celem wizyty było odwiedzenie cmentarza z I wojny światowej usytuowanego w miejscowości Sieklówka. Cmentarz ten powstał w 1915 roku. Został zaprojektowany przez Johanna JAGERA. Pochowani w tym miejscu są głównie żołnierze austriaccy, stąd zainteresowanie Austriackiego Czarnego Krzyża tym obiektem.

W czasie pobytu nasi Goście zwiedzili kościół w Bieździedzy oraz podziwiali piękne widoki naszej gminy. Pan Konsul podziękował za opiekę nad cmentarzami z okresu I wojny światowej. Dziękuje szczególnie harcerzom, uczniom środowisk szkolnych za dbałość i pamięć o poległych.


galeria zdjęć
 • pełna informacja

KOMUNIKAT CEID

2012-08-28

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.
Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugeruj ąc publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty...

KOMUNIKAT CEID (plik pdf)
 • pełna informacja

Pomoc dla rodzin

2012-08-24

Resortowy Program wspierania rodziny i pieczy zastępczej na rok 2012 Asystent rodziny.


Celem programu jest wspomaganie jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego w budowaniu systemu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołaczycach
informuje , że w wyniku naboru na stanowisko Asystent rodziny zatrudniona zostanie Pani Krystyna Rączka...

 • pełna informacja

GOP świadczenia

2012-08-17

INFORMACJA


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczycach informuje, że wnioski o:
- fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2012/2013 wydawane i przyjmowane są od 1 sierpnia 2012 r.
- świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2012/2013 wydawane i przyjmowane są od 1 września 2012 r.

w GOPS Kołaczyce, pokój nr 5 /świadczenia rodzinne/ od godz. 8:00 do 15:00.


 • pełna informacja

Fundusz alimentacyjny

2012-08-13

Fundusz alimentacyjny


Fundusz alimentacyjny (wersja informacji plik pdf)

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2012/2013 będą przyjmowane od dnia 01 sierpnia 20112r. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2012r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata tych świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2012r. nastąpi do dnia 31 października 2012r...

 • pełna informacja

Galicyjskie Lato z Koniem 2012

2012-08-09
Pobierz Flash Player aby odtworzyć.
Zapowiedź filmu
 • pełna informacja

Punkt Informacyjny

2012-08-09

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kołaczycach


13 sierpnia br. w ramach akcji Mobilny Punkt Informacyjny konsultanci Sieci Punktów Informacyjnych w województwie podkarpackim odwiedzą Urząd Miasta Kołaczyce.

Podczas dyżuru w urzędzie gminy potencjalni i faktyczni beneficjenci będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia z programów operacyjnych Narodowej Strategii Spójności oraz dowiedzą się o projektach realizowanych na terenie województwa podkarpackiego. Konsultanci będą też pomagać w procesie rozliczania projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy na indywidualne konsultacje nt. pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich.
Z pomocy konsultantów będzie można skorzystać 13 sierpnia br., w godzinach od 8:45 do 11:15 w Urzędzie Miasta Kołaczyce.

 • pełna informacja

Odbiór wyrobów zawierających azbest

2012-07-23

INFORMACJA
Informujemy, że w 2013 r. planowany jest dalszy odbiór wyrobów zawierających azbest, w związku z tym właściciele nieruchomości posiadający tego typu materiał proszeni są o zgłoszenie się do 30.09.2012 r. do Urzędu Miejskiego w Kołaczycach, pok. nr 24 w godzinach pracy urzędu.

 • pełna informacja

Konkurs Fotograficzny

2012-07-21
 • pełna informacja

Zakup samochodu

2012-07-18

Zakup samochodu z przeznaczeniem do selektywnego odbioru odpadów

Ogłoszenie zawiera istotne warunki zamówienia wraz z załącznikami: Druk nr 1- formularz ofertowy
Druk nr 2 - oświadczenie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1
Druk nr 3– projekt umowy
Druk nr 4– opis samochodu
Druk nr 5 - wykaz dostaw

 • pełna informacja

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

2012-07-18

Zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Bieździedza - Bieździadka 1" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 01 sierpnia 2012 r do 24 sierpnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach, pokój nr 6 ( I piętro ) w godzinach urzędowania.

 • pełna informacja

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

2012-07-17

Informacja dotycząca planowanego naboru na działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Zarząd Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje potencjalnych beneficjentów działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” o przewidywanym terminie naboru w III kwartale 2012r. oraz limitach dostępnych środków:
Limity środków:

 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 850 687,00 zł
 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 203 755,00 zł

Przewidywany termin publikacji ogłoszenia:

 • 03.09.2012r.

Przewidywany termin składania wniosków:

 • 17.09.2012-02.10.2012r.
 • pełna informacja

50 lecie matury

2012-06-28

Wspomnienia po 50-ciu latach od matury.

14 czerwca 2012 roku w Liceum w Kołaczycach odbyło się spotkanie koleżeńskie z okazji

50 lecia matury którą zdawaliśmy w 1962 roku...

 

 • pełna informacja

Podkarpackie Miodobranie

2012-06-27
 • pełna informacja GOK

Rozdanie nagród

2012-06-26

Rozdanie nagród dla uczestników konkursu
„Moja Europa, czyli co wiem o funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego”

22 czerwca 2012r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy odbyło się uroczyste rozdanie nagród i upominków oraz pamiątkowych dyplomów dla uczestników konkursu
z wiedzy o Unii Europejskiej „Moja Europa, czyli co wiem o funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego” zorganizowanego przez Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja przy współpracy z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej, działającym przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Patronat honorowy nad konkursem objął Poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba, który ufundował nagrodę główną- wyjazd do Parlamentu Europejskiego dla zwycięzcy konkursu wraz z opiekunem...


galeria zdjęć
 • pełna informacja

Cudze chwalicie

2012-06-19

” Cudze chwalicie , swego nie znacie”
Sami nie wiecie, co posiadacie”

To popularne przysłowie wydaje się nie tracić na aktualności w odniesieniu do prac rękodzielniczych mieszkańców ziemi kołaczyckiej zgromadzonych na wystawie, która odbyła się na sali bankietowej w dniach 16.05 – 20.05 2012r ...

*
 • pełna informacja GOK

Parada Straży Wielkanocnych

2012-06-19

XX Jubileuszowa Parada Straży Wielkanocnych

W tym roku już po raz dwudziesty oddziały straży grobowych spotkały się w Grodzisku na XX Jubileuszowej Paradzie Straży Wielkanocnych „TURKI 2012”.

Parada ta odbyła się 15 kwietnia i rozpoczęta została uroczystą mszą św. w kościele parafialnym p.w. św. Barbary w Grodzisku Dolnym. Mszy św. przewodniczył biskup łowicki Józef Zawitkowski. Po mszy św. odbył się uroczysty przemarsz wszystkich oddziałów na stadion sportowy w Grodzisku Górnym, gdzie nastąpiła część oficjalna i pokazy musztry paradnej...

 • pełna informacja GOK

70-ta rocznica zagłady brzosteckich Żydów

2012-06-17

W dniu 17 czerwca 2012 r. obchodziliśmy Uroczystości 70 Rocznicy Mordu na Żydach pochodzących z Brzostku, Kołaczyc i pobliskich miejscowości.
Uroczystości odbywały się w Brzostku i Krajowicach.

Galeria zdjęć - 70-ta rocznica zagłady brzosteckich Żydów
materiały ze strony Gminy Brzostek
 • pełna informacja

rejestracji produktów lokalnych

2012-06-15

Zaproszenie na szkolenie z rejestracji produktów lokalnych 21.06.2012r.

 

 

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja serdecznie zaprasza mieszkańców gmin Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Osiek Jasielski i Tarnowiec na szkolenie „Rejestracja produktów lokalnych na listę produktów tradycyjnych”, które odbędzie się 21.06.2012r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołaczycach w godzinach 10:00 – 14:00.

 • pełna informacja

Targi Produktów Lokalnych

2012-06-12

I Europejskie Targi Produktów Lokalnych w Le Puy en Velay

W dniach 10.05-12.05.2012 Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja uczestniczyło w I Europejskich Targach Produktów Lokalnych, które odbyły się w Le Puy en Velay we Francji.

Targi są elementem projektu współpracy transnarodowej pt."Local Food" zainicjowanego przez Lokalną Grupę Działania Zuid Twente z Holandii w Delden we wrześniu 2010r. i realizowanego w partnerstwie z Polską, Węgrami, Francją i Finlandią w ramach Osi 4 Leader 2007-2013...

 • pełna informacja

setne urodziny

2012-06-12

11 czerwca 2012 r Pani Jadwiga Sikora mieszkanka Bieździedzy obchodziła setne urodziny.


W tym szczególnym dniu dostojną Jubilatkę odwiedzili: Burmistrz Kołaczyc Małgorzata Salacha, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Danuta Hendzel, Z-ca Dyrektora ds. Świadczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle Aleksander Borkowski...

 • pełna informacja

Święto Kołaczyckiego Liceum

2012-06-11
galeria zdjęć:

Święto Kołaczyckiego Liceum

W niedzielę - 3 czerwca – na Kołaczyckich Błoniach panował ruch, gwar
i wspaniała, radosna atmosfera za sprawą plenerowej, integracyjnej imprezy pod nazwą Święto Szkoły, organizowanej już po szósty przez Liceum w Kołaczycach . Trud organizatorów został doceniony – na Błonia ściągnęli tłumnie mieszkańcy Kołaczyc i okolicznych miejscowości i nawet kapryśna ostatnio aura nie popsuła szyku organizatorom. Gorące muzyczne rytmy, taneczne popisy, pokazy konne, sportowe emocje oraz inne atrakcje zapewniły wszystkim wspaniałą zabawę i pozwoliły spędzić miło niedzielne popołudnie...

 • pełna informacja

Jedz Smacznie i Zdrowo

2012-06-08

Szanowni Państwo,

Uczniowie z Gimnazjum w Bieździedzy z województwa podkarpackiego wygrali tablicę multimedialną za udział w konkursie w ramach programu edukacyjnego „Jedz Smacznie i Zdrowo”. Serdecznie zapraszamy na uroczyste wręczenie nagrody!

Spotkanie odbędzie się:

 • 12 czerwca 2012 r. (wtorek) o godzinie 11:00 w szkole w Bieździedzy

W tym dniu uczniowie będą mogli od razu poznać możliwości sprzętu multimedialnego podczas specjalnej lekcji przeprowadzonej przez dietetyka programu.

Od 21 maja do 19 czerwca 2012 r. organizatorzy programu edukacyjnego „Jedz Smacznie i Zdrowo” odwiedzą ponad 30 gimnazjów z całej Polski, nagrodzonych w konkursie. Łącznie w II edycji akcji wyedukowano już ponad 85 000 gimnazjalistów, co daje łącznie ponad 22% gimnazjów w Polsce. Program został objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Mam nadzieję, że zaszczycą nas Państwo swoją obecnością.

W przypadku pytań, uprzejmie proszę o kontakt.

Z poważaniem,

Marta Biedrzycka
m.biedrzycka@eskadrapublica.pl
Zespół programu edukacyjnego "Jedz smacznie i zdrowo"
tel.: 532 696 827
 • pełna informacja

Kolektory Słoneczne

2012-06-08

Informacja o bieżącym stanie Projektu

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
nr KIK-66, w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kołaczyce

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z/s w Jaśle informuje, że w dn. 23.05.2012 r. strona szwajcarska podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania Projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

Instalacje kolektorów słonecznych montowane będą przez Wykonawcę, wyłonionego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej, w oparciu o zatwierdzoną przez stronę szwajcarską dokumentację przetargową (SIWZ).

W najbliższym czasie na terenie Gminy odbędą się spotkania z Mieszkańcami, celem omówienia szczegółowych aspektów Projektu. Informacja o terminach spotkań zostanie umieszczona na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Gminy.

Szczegółowe informacje o Projekcie znajdują się na stronie internetowej Związku www.wisloka.pl/solary.

 

Z poważaniem

Małgorzata Salacha

Burmistrz Kołaczyc

informacja plik pdf
 • pełna informacja

Konkurs życie Polaków 1914-1989

2012-06-08
Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914-1989
7777.jpg
7777
7782.jpg
7782
7783.jpg
7783
7784.jpg
7784
7785.jpg
7785

Do Krakowa po tytuł laureata – uczennica Kołaczyckiego Liceum wśród zwycięzców ogólnopolskiego konkursu.

Dnia 2 czerwca 2012 roku w Krakowie odbył się finał III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914-1989”. Konkurs został przeprowadzony pod honorowym patronatem MEN i Metropolity Krakowskiego, kardynała Stanisława Dziwisza.

Spośród 18 finalistów, reprezentujących 10 województw , komisja konkursowa wyłoniła grono ośmiu laureatów konkursu, wśród których znalazła się uczennica Liceum w Kołaczycach, Magdalena Bartula.
Uczennicę do konkursu przygotował nauczyciel historii, mgr Janusz Wojdyła...

 

 • pełna informacja

Prezentacja produktów lokalnych

2012-06-08

Sukces Nowej Galicji w prezentacji produktów lokalnych

W niedzielę 27 maja 2012 r., na Rynku w Rzeszowie odbył się „Zielony piknik z LGD” w którym uczestniczyło 13 Lokalnych Grup Działania z terenu województwa podkarpackiego , w tym także Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja. Głównym celem imprezy była promocja tradycyjnie wytwarzanej żywności oraz produktów lokalnych i rękodzielniczych...

Galeria

 • pełna informacja

Konkurs "Moja Europa"

2012-06-08

Rozstrzygnięcie konkursu "Moja Europa, czyli co wiem o funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego..."

Galeria

 • pełna informacja

Moje Stypendium

2012-06-04

Konkurs „Moje Stypendium - Opowieści stypendialne”!

styp 

 

Zadaniem uczestników Konkursu jest podzielenie się historiami, doświadczeniami
i wspomnieniami z bycia stypendystą, pokazanie tego, jakie możliwości dało im stypendium
i jak je wykorzystali, opowiedzenie o tym, co udział w programie stypendialnym zmienił.
Swoją stypendialną opowieść można stworzyć pisząc krótki tekst, kręcąc filmik, robiąc zdjęcia, prowadząc blog lub fotoblog.
Prace finalistów Konkursu „Moje Stypendium – Opowieści Stypendialne" zostaną zaprezentowane na portalu www.mojestypendium.pl, gdzie Internauci w głosowaniu wybiorą ich zdaniem najlepsze. Na zwycięzców czekają tablety multimedialne i inne nagrody rzeczowe.
Zgłoszenia konkursowe można przesyłać do 10 września 2012 r.
Konkurs jest adresowany do byłych i obecnych stypendystów, krajowych i zagranicznych programów stypendialnych. Do Konkursu można nadsyłać prace indywidualnie lub zespołowo (max. 3 osoby w zespole).
Organizatorami Konkursu są Fundacja Orange i Fundacja Dobra Sieć.
Więcej informacji na temat Konkursu znajduje się na stronie www.mojestypendium.pl lub pod adresem konkurs@mojestypendium.org.
By być na bieżąco z ofertami stypendialnymi, dołącz do nas na www.facebook.com/mojestypendiumpl

 • pełna informacja

Najpopularniejszy BURMISTRZ

2012-06-01

Najpopularniejszy BURMISTRZ

W dniu 30 maja 2012 r. podczas uroczystej konferencji z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego organizowanej w Polańczyku Pani Burmistrz Małgorzata Salacha została uhonorowana nagrodą Najpopularniejszego BURMISTRZA Społeczności Podkarpackiej w 2012 r.

Biblioteczka Oświaty

2012-05-30

Informujemy, że w ramach projektu systemowego "Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim, zespół projektowy UW przygotował Biblioteczkę Oświaty Samorządowej.

Wersje elektroniczne publikacji zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu: strona www projektu
 • pełna informacja

Certyfikat

2012-05-29

KAMPANIA EDUKACYJNA „POZORY MYLĄ, DOWÓD NIE”

Z ogromną przyjemnością prezentujemy certyfikat jaki otrzymała Gmina Kołaczyce za wkład w budowę społecznej koalicji sprzeciwu wobec sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz za uczestnictwo w kampanii edukacyjnej „Pozory mylą, dowód nie”...

 • pełna informacja

Sukces licealistów z Kołaczyc

2012-05-24

LICEALIŚCI Z KOŁACZYC NIE ZWALNIAJĄ TEMPA

Kolejnym już sukcesem licealistów z Kołaczyc zakończyły się XXXV Wojewódzkie Zawody Sportowo-Obronne „Sprawni jak żołnierze” Tym razem finał wojewódzki odbywał się w Korczynie w sobotę 19 maja 2012r., gdzie spotkali się zwycięzcy oraz organizatorzy zawodów w kategorii chłopców i dziewcząt z województwa podkarpackiego...

 • pełna informacja

Fundusze Europeskie

2012-05-22

Mobilny Punkt Informacyjny w gminie Kołaczyce

W ramach akcji „Mobilny Punkt Informacyjny” konsultanci z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Dębicy odwiedzą gminę Kołaczyce.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na indywidualne konsultacje nt. pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich. Z pomocy konsultantów będzie można skorzystać 28 maja br. (poniedziałek) w godzinach od 9.45 do 12.45 w Urzędzie Miejskim.

Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom gminy dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

Dodatkowe informacje dotyczące dyżurów można uzyskać w:

Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Dębicy

ul. Sportowa 28, 39-200 Dębica

tel./fax 14 681 25 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

email: lpi.debica@podkarpackie.pl  

www.pife.podkarpackie.pl  

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 • pełna informacja

„Projekt z Klasą”

2012-05-21

Kołaczyckie Liceum Laureatem Ogólnopolskiego Konkursu
„Projekt z Klasą”

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach wzięli udział w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu pt. „Projekt z klasą”, zorganizowanego przez wydawnictwo Nowa Era...

dobre
 • pełna informacja

konkurs wiedzy o Unii Europejskiej

2012-05-17

„Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej”

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja organizuje konkurs wiedzy o Unii Europejskiej pod honorowym patronatem Posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Poręby pt. „Moja Europa, czyli co wiem o funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas III gimnazjum z terenu gmin Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Osiek Jasielski i Tarnowiec i ma na celu promocję wiedzy o Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem roli Parlamentu Europejskiego.

 • pełna informacja o konkursie

wyjazdowe warsztaty szkoleniowe

2012-05-11

„Fabryka ruchu”

galeria zdjęć

– wyjazdowe warsztaty szkoleniowe z salsy i aerobiku, połączone z rekreacją sportową w terenie, tak właśnie brzmiał tytuł projektu napisanego przez Uczniowski Klub Sportowy „LICEK”, działający przy Liceum ogólnokształcącym w Kołaczycach. Dzięki dotacji finansowej uzyskanej od Starostwa Powiatowego w Jaśle prawie 30-osobowa grupa uczniów miała możliwość wziąć udział w 2 dniowym szkoleniu tanecznym w malowniczej, górskiej miejscowości Ochotnica Dolna, położonej niedaleko Szczawnicy, w pięknym domu wczasowym „Pensjonat Jurkowski”. Tajniki figur i kroków tanecznych w zakresie salsy, połączonej z innymi rytmami tańców latynoamerykańskich, zgłębiali pod czujnym okiem dyplomowanego instruktora tańca Pana Adama Berkowicza ze Studio Tańca „Podkarpacie”...

 • pełna informacja

LO

2012-05-09

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach

plik pdf
 • pełna informacja

Megasukces uczniów

2012-04-17

Megasukces uczniów kołaczyckiego liceum w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

W dniu 12.04.2012r w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbył się III finał Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej dla szkół ponadgimnazjalnych, z udziałem
najlepszych uczniów z całej Polski, którzy pokonali, w dwóch wcześniejszych etapach, ponad 200 młodych ludzi, chcących otrzymać indeks Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Administracja. Aby zdobyć 15 indeksów uprawniających do studiowania na w/w kierunku, trzeba było wykazać się wiedzą z zakresu prawa, administracji, prawoznawstwa i sprawności fizycznej. Do ścisłego finału zakwalifikowało się 30 osób z Polski, w tym z Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach aż 10 uczniów klasy o profilu policyjno – strażackim, jako jedyna grupa z województwa podkarpackiego...

 • pełna informacja

plan zagospodarowania przestrzennego

2012-04-17

Zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Bieździedza – Bieździadka 1” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 kwietnia 2012 r do 25 maja 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach, pokój nr 2a w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bieździedza – Bieździadka 1” rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 maja 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach - pokój nr 2a o godz. 1300...

Małgorzata Salacha
Burmistrz Kołaczyc

 • pełna informacja
poprzednia <<następna >>
Copyright © 2006-2017, Urząd Miejski w Kołaczycach